Registerkort Nr P08

Minnessten över 5.kompaniet I 17 vid unionsupplösningen 1905 vid Sunnanå

Län                                            Älvsborg

Kommun (motsv)               Mellerud

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Sunnanå väster Mellerud
GPS-angivelse:                     58°42’18.40″N 12°29’32.77″E

 Inventerad
Namn:                                       Ingvar Rodén
Datum:                                     November 2016

Historia
Norge hade den 7 juni proklamerat upplösning av unionen mellan Sverige och Norge. När krisen förvärrades beordrades de svenska militära förbanden i gränstrakterna att öka beredskapen. Bohusläns regemente (I 17) som då var förlagt på Backamo fick i uppdrag att bevaka järnvägsförbindelserna mot Norge. Femte kompaniet under ledning av kapten Cronstedt bevakade järnvägslinjen mellan Mellerud och riksgränsen. Kompaniet marscherade till Uddevalla för att därifrån per järnväg ta sig till bevakningsområdet. Efter undertecknandet av Karlstadskonventionen den 23 september och den svenska riksdagens godkännande den 26 oktober att unionen skulle upplösas, hemförlovades förbanden.

 Ägare
Namn:                                        Melleruds kommun
Adress:                                      464 80 Mellerud
Tfnnr:                                         0530-180 00
Mail-adress                              kommunen@mellerud.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                         Bohusläns regementes kamratförening
Adress:                                        Egersbergsvägen 2, 451 54 Uddevalla
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit med inskription huggen av soldater ur 5.kompaniet I 17 år 1905
Text under en kunglig krona: INF 17  5 K. 3 PLUTON. 3 (korslagda pilar) rest d 3 aug 1905        På postamentet: N sidan HOLMS HEMB FÖRENING 1955                                                                                                             V sidan ÖVNINGSLÄGER VID UNIONSKRISEN                                                                                                Ö sidan SUNNANÅ MARKNADSPLATS  1788 1892

Informationsskylt: Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten