Registerkort Nr P07

Minnessten över 5.kompaniet I 17 vid unionsupplösningen 1905 vid väster Ed

Län                                            Älvsborg

Kommun (motsv)              Dals Ed

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Järnvägstunnel mellan Hökedalen och Mon väster Ed
GPS-angivelse:                    58°54’30.53″N 11°49’19.76″E

Inventerad
Namn:                                       Ingvar Rodén
Datum:                                     Nov 2016

Historia
Norge hade den 7 juni proklamerat upplösning av unionen mellan Sverige och Norge. När krisen förvärrades beordrades de svenska militära förbanden i gränstrakterna att öka beredskapen. Bohusläns regemente (I17) som då var förlagt på Backamo fick i uppdrag att bevaka järnvägsförbindelserna mot Norge. Femte kompaniet under ledning av kapten Cronstedt bevakade järnvägslinjen mellan Mellerud och riksgränsen. Kompaniet marscherade till Uddevalla för att därifrån per järnväg ta sig till bevakningsområdet. Efter undertecknandet av Karlstadskonventionen den 23 september och den svenska riksdagens godkännande den 26 oktober att unionen skulle upplösas, hemförlovades förbanden.

 Ägare
Namn:                                        Dals-Eds kommun
Adress:                                      Storgatan 27, 668 30 Ed
Tfnnr:                                         0534-190 00
Mail-adress                              kommun@dalsed.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                          Bohusläns regementes kamratförening
Adress:                                         Egersbergsvägen 2, 451 54 Uddevalla
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit med inskription huggen av soldater ur 5.kompaniet I 17 år 1905
Text under en kunglig krona: BOHUSLÄNS REGEMENTE 5. KOMP. PÅ VAKT FÖR FOSTERLANDET 1905 Informationsskylt: Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten