Registerkort Nr P06

Minnessten över Västgöta-Dals regementes mötesplats vid Nygårdsängen i Vänersborg 1862

Län                                            Älvsborgs

Kommun (motsv)             Vänersborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Nygårdsängen, Edsvägen
GPS-angivelse:                    58°21’50.78″N 12°19’1.01″E

 Inventerad
Namn:                                        Ingvar Rodén
Datum:                                      Nov 2016

Historia
Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp på 1500-talet i Västergötland och Dalsland. År 1615 organiserades dessa enheter till Västergötlands storregemente av Gustav II Adolf. Västergötlands storregemente bestod av tre fältregementen där Västgöta-Dals regemente utgjorde ett. Åren 1621 och 1624 splittrades storregementet permanent till tre mindre regementen, där Västgöta-Dals regemente den 10 mars 1624 bildade ett. Västgöta-Dals regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som nämns i 1634 års regeringsform. Regementets första befälhavare var Wilhelm von Salzburg. Regementet deltog i slaget vid Gadebusch, vilket man även fått tilldelat som segernamn. Efter Gadebusch marscherade den svenska hären, vilken bland annat bestod av Västgöta-Dals regemente, västerut. Då både förplägnad och ammunition sinade tvingades Magnus Stenbock
med sin kvarvarande armé att kapitulera den 6 maj 1713 vid Tönningen i norra Tyskland, något som kom att kallas för Stenbocks kapitulation vid Tönningen. Kapitulationen resulterade i att flera svenska regementen upplöstes och hamnade i dansk fångenskap, bland annat hela Västgöta-Dals regemente. Regementet återuppsattes senare samma år i Sverige igen. År 1816 fick samtliga regementen ett ordningsnummer, där Västgöta-Dals regemente tilldelades Nr 16. I och med indelningsverkets upphörande genom 1901 års härordning, beslutades att Västgöta-Dals regemente skulle lämna sina rotar i Västergötland och omlokaliseras till Halland. Med denna påfallande förändring kom regementet den 1 januari 1902 att anta namnet Hallands regemente (No 16). Vid samma tid överfördes en av regementets bataljoner till Skedalahed, sju km öster om Halmstad, där tidigare Hallands bataljon (I 28
) övats.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                        Vänersborgs kommun
Adress:                                      462 85 Vänersborg
Tfnnr:                                        0521-72 10 00
Mail-adress                              kommun@vanersborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Hallands regementes kamratförening
Adress:                                      Nattsländevägen 8, 302 56 Halmstad
Telefon:                                     070-881 26 95
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1989
Text: KUNGL. VÄSTGÖTADALS REGEMENTE  ÖVNINGSPLATS HÄR PÅ NYGÅRDSÄNGEN 1685 – 1862  REGEMENTET FLYTTADE 1863 TILL GRUNNEBOHED  FRÅN 1907 ÄR I 16 FÖRLAGT I HALMSTAD Text på frånsidan: KUNGL HALLANDS REGEMENTE OCH VÄNERSBORGS KOMMUN RESTE STENEN 1989
Informationsskylt: Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten