Registerkort Nr P04

Minnessten över den sista duellen i Sverige

Län                                             Älvsborgs län

Kommun (motsv)                Vänersborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    N korsningen Torgvägen-Viljans väg
GPS-angivelse:                       N58°22’33.98″ E12°17’50.99″ 

 Inventerad
Namn:                                        Gunnar Ohlsen
Datum:                                       2016-12

Historia
Den 30 april 1816 omplacerades kaptenen G S von Köhler till Västgöta-Dals regemente vilket inte uppskattades av regementets officerskår. Detta berodde på att Köhler ansågs ha köpt sin befattning och därmed passerade ett antal yngre officerare vilka nu skulle få vänta längre på sin befordran. Under middagen samma dag uppsöktes Köhler av kaptenen Z J Sabelfelt som begärde att han skulle lämna regementet. Ordväxling följde och under kvällens lopp utmanade Köhler sin kollega på duell. Redan tidigt nästa morgon samlades de två antagonisterna, två andra officerare som skulle fungera som sekundanter och regementsläkaren på torget i Vänersborg. De passerade sedan Dalbrobron till området Blåsut, gick genom skogen till de kom till en liten äng som än i dag går under namnet Duellbacken. De båda sekundanterna försökte utan att lyckas få de stridande att göra upp i godo. Man kom överens om att använda pistol och övriga regler varefter duellanterna ställde upp 12 steg från varandra. Båda missade sina första skott medan vid det andra Sabelfelt träffade Köhler så illa att han avled 8½ timme senare.

Sabelfelt flydde till Köpenhamn. Den 5 mars 1817 dömdes han till döden men benådades senare. Han förlorade dock sin tjänst och landsförvisades. Sekundanterna dömdes till dryga böter.

 Ägare
Namn:                                       Vänersborgs kommun
Adress:                                      Sundsgatan 29, 462 85 Vänersborg
Tfnnr:                                         0521-72 10 00
Mail-adress                              kommun@vanersborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                         Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 29 maj 1989 av Vänersborgs kommun.
Text: PÅ DENNA PLATS ÄGDE SVERIGES SISTA OFFICERSDUELL RUM DEN 29 MAJ 1816 MELLAN KAPTENERNA I VÄSTGÖTA-DALS REGEMENTE I VÄNERSBORG FRIHERRE G. S. VON KÖHLER OCH Z. J. SABELFELDT, VARVID KÖHLER SÅRADES DÖDLIGT. DUELLVAPNET VAR PISTOL. PISTOLERNA FINNS BEVARADE PÅ VÄNERSBORGS MUSEUM – SVERIGES ÄLDSTA LANDSORTSMUSEUM. Text under bild av två duellpistoler;  REST DEN 29 MAJ 1989 GENOM TILLSKYNDAN AV NÄRINGSLIVETS KULTURFOND I VÄNERSBORG OCH VÄNERSBORGS KOMMUN.
Informationsskylt: Nej

Gunnar Ohlsen
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten