Registerkort Nr P01

1566 Minnessten över slaget vid Brobacka, Alingsås

 Län                                            Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)               Alingsås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    250 m ONO om korsningen väg 190 och väg 180
GPS-angivelse:                      N57°58’32.06″ E12°26’14.58″

Inventerad
Namn:                                        Claes  och Eva Grafström
Datum:                                      2022-07-04

Historia
Den danske härföraren Daniel Rantzau hade med en armé på 7 fanor och 15 fänikor (8 000 man, minst 600 hästar samt 300 trossvagnar och artilleri) under flera år i mitten av 1560-talet härjat i Västergötland och plundrat och bränt flera städer, bland annat Bogesund (Ulricehamn), Falköping, Skara och Lidköping. Efter att Rantzaus trupper decimerats av sjukdomar, bland annat rödsot, fick den franske fältherren i svensk tjänst Charles de Mornay order om att anfalla Rantzau med de styrkor de Mornay hade i Värnamo.
Charles de Mornays åtgärder och övriga omständigheter tvingade Rantzau att bryta upp och förbereda ett återtåg till Danmark. Smärre skärmytslingar inträffade, till exempel vid Tråvads bro, där danskarna förlorade en hel del folk och vapen. Rantzau och de legoknektar som var i dansk tjänst ville helst undvika ett regelrätt fältslag, eftersom de inte ville riskera det stora krigsbyte de medförde.
Charles de Mornay fick order den 19 juli av Erik XIV att samla allmogen i Småland och Västergötland för att bygga och uppkasta bråtar för att stänga in danskarna vid deras återtåg. På detta sätt ville man fördröja danskarna så att Eriks trupper skulle kunna hinna fram och ta hela Rantzaus armé tillfånga.
I slutet av juli bråtade Mornay nejden runt Alingsås (Brobacka). Förhuggningar gjordes också vid Hästabräckan (den branta backen vid Sävelångens norra ända). Man förskansade också kullen ovanför Hästabräckan och man byggde flera fällor. Vidare högg man stora granar nästan intill stammen och fallpunkten och virade ett rep runt stammen. På detta sätt kunde man sedan vid lämpligt tillfälle fälla träden med hjälp av repen och blockera vägen för fienden.
På morgonen den 3 augusti hade svenskt spaningsförband fått kontakt med danskt förrytteri ungefär vid Torp strax utanför Alingsås. Huvuddelen av den danska hären var på väg mot kyrkbyn i Alingsås, och gjorde halt vid Härsberget.
Händelserna 9 augusti; ”Mitt i bråten kom där några hundrade av svenska skyttar löpandes ner för stenklipporna och sattes in mot den danska trossen och alla fodervagnarna och plundrade dessa och slog ihjäl både trossen och vagnförarna”. Carl de Mornay låg strax intill med en stor styrka men avstod från att anfalla den danska eftertruppen på 4 fanor som fastnat mitt i bråten tills de rensat vägen.
Efter striden hade danskarna förlorat sin tross och det tidigare tagna krigsbytet.
Mornays rapport efter striderna nämner att danskarna förlorade 500 man, 600 hästar och 300 vagnar.
I ett samtida brev till den danska kungen skildras hur tacksamma de överlevande var över att så småningom nått fram till den danska lägret vid Gullbergs ängar – det vill säga fälten vid skansen Lejonet i nuvarande Göteborg.

 Ägare
Namn:                                        Länsstyrelsen Västra Götaland
Adress                                        403 40 Göteborg
Tfnnr:                                         010-2244000
E-post                                        vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Västkuststiftelsen
Adress                                       Seminariegatan 1 F
Tfnnr:                                        031-402981
E-post                                        post@vastkuststiftelsen.se

Övrigt
Alingsås fornminnesförening med lokalhistorikern Jan Skoglöw har gett ur böcker om slaget och tog initiativ till att 9 augusti 1986 avtäcktes en minnessten över slaget i Brobacka. Några trovärdiga källor av historiker som stöder denna hypotes saknas dock.
Text: UNDER NORDISKA SJUÅRSKRIGET 1563-1570 STRED HÄR VID BROBACKA SVENSK TRUPP OCH ALLMOGE MOT DANSKARNA DEN 9 AUGUSTI 1566.
ALINGSÅS FORNMINNESFÖRENING 9 AUGUSTI 1986
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten