Registerkort Nr Ö03

Minnessten över fältsjukans offer 1809 i Gammelstad

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Gammelstaden
GPS-angivelse:                       N65°38’20” E22°2’18”

Inventerad
Namn:                                         Lennart Holtrin
Datum:                                        Hösten 2017

Historia
Finska kriget, även kallat 1808–1809 års krig, utkämpades mellan Sverige och Ryssland. Kriget fick stora följder för både Sverige och Finland. 
Den ryska huvudarmén ställdes mot de kvarvarande finska trupperna vid Torneå som sammansmälts med trupperna i norra Sverige och kom att kallas Norra Armén.
Den 23 mars kapitulerade Hans Henrik Gripenberg med sina styrkor vid Kalix efter att ha hört om statskuppen mot Gustav IV Adolf.  Den slutliga vapenvilan ingicks i Frostkåge gästgivaregård norr om Skellefteå den 2 september 1809. Freden undertecknades senare i Fredrikshamn den 17 september 1809. Finland, Åland samt delar av dåvarande Västerbotten och Lappland avträddes till Ryssland och blev Storfurstendömet Finland
Man räknar med att Sverige förlorade minst 7 000 stupade. Om man medräknar civila offer, lantvärnsmän och andra offer så stiger dödssiffran över 20 000. De ryska trupperna förlorade minst 10 000 stupade i slag, okänt nummer andra förluster.[25] De flesta förlusterna gick till olika sjukdomar som spreds och frodades under de dåliga förhållandena i fält. Man räknar med att åtminstone en tredjedel av de svenska trupperna som sattes in i striderna dog i olika fältsjukdomar

 Ägare
Namn:                                        Luleå kommun
Adress:                                      Stadshuset, Rådhusgatan 11, 971 85 Luleå
Tfnnr:                                        0920-45 30 00
Mail-adress                              lulea.kommun@lula.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Rengöring och förbättring av text

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1880
Text:  FÄLTSJUKANS OFFER 1809 DÖDEN ALLT FÖRLIKAR 1880
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten