Registerkort Nr Ö83

Helikopter 3 vid Försvarsmuseet i Boden (AF1)

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Boden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid infarten till Försvarsmuseum Boden
GPS-angivelse:                      65°48’24.44″N 21°40’51.39″E

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      Hösten 2017

Historia
Helikopter 3 (HKP 3) var den svenska Försvarsmaktens militära beteckning på Bell 204B och var licenstillverkad av Agusta. HKP 3 var en medeltung helikopter som anskaffades till både Flygvapnet samt Arméflyget som HKP 3A.
Relativt snart visade det sig dock att man hade motorproblem med HKP 3A, vilket gjorde att man sedermera bytte till en starkare motor på alla helikopterindivider varvid beteckningen ändrades till HKP 3B. Armén valde senare att även modifiera sina HKP 3 med en större huvudrotor (48-fot mot ursprungliga 44-fot) för att förbättra fartprestanda och manöverbarhet samt höja den maximala startvikten, denna variant fick beteckningen HKP 3C.
Totalt anskaffades 23 stycken HKP 3 och den var i tjänst fram till 2001. Den roll HKP 3 hade haft inom Flygvapnet som FRÄD-helikopter togs över av HKP 10 och den roll HKP 3 hade haft i Arméflyget som medeltung transporthelikopter togs över av HKP 11.

 Ägare
Namn:                                        Flygvapenmuseet
Adress:                                      Carl Cederströms gata 2, 586 63 Linköping
Tfnnr:                                         013-495 97 00
Mail-adress                              flygvapenmuseum@sfhm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Försvarsmuseum Boden / AF 1 Kamratförening
Adress:                                       Granatvägen 2, 961 43 Boden
Tfnnr:                                         0921-628 00
Mail-adress                              ulf.renlund@boden.se

Övrigt
Helikoptern uppsattes år 2009
Informationsskylt:  Ja

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten