Registerkort Nr Ö55

Gravsten över stupade soldater i kriget 1808-1809

Län                                            Norrbotten      

Kommun (motsv)               Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På andra sidan vägen sett från kyrkogårdens södra del i Gammelstaden (invid Ö03)
GPS-angivelse:                    N65°38’20” E22°2’18”

Inventerad
Namn:                                       Lennart Holtrin
Datum:                                      Hösten 2017

Historia
Finska kriget, även kallat 1808–1809 års krig, utkämpades mellan Sverige och Ryssland. Kriget fick stora följder för både Sverige och Finland. 
Den ryska huvudarmén ställdes mot de kvarvarande finska trupperna vid Torneå som sammansmälts med trupperna i norra Sverige och kom att kallas Norra Armén.
Den 23 mars kapitulerade Hans Henrik Gripenberg med sina styrkor vid Kalix efter att ha hört om statskuppen mot Gustav IV Adolf.  Den slutliga vapenvilan ingicks i Frostkåge gästgivaregård norr om Skellefteå den 2 september 1809. Freden undertecknades senare i Fredrikshamn den 17 september 1809. Finland, Åland samt delar av dåvarande Västerbotten och Lappland avträddes till Ryssland och blev Storfurstendömet Finland
Man räknar med att Sverige förlorade minst 7 000 stupade. Om man medräknar civila offer, lantvärnsmän och andra offer så stiger dödssiffran över 20 000. De ryska trupperna förlorade minst 10 000 stupade i slag, okänt nummer andra förluster.[25] De flesta förlusterna gick till olika sjukdomar som spreds och frodades under de dåliga förhållandena i fält. Man räknar med att åtminstone en tredjedel av de svenska trupperna som sattes in i striderna dog i olika fältsjukdomar

 Ägare
Namn:                                        Luleå kommun
Adress:                                       Stadshuset, Rådhusgatan 11, 971 85 Luleå
Tfnnr:                                         0920-45 30 00
Mail-adress                              lulea.kommun@lula.se n

 Kostnader
Vård, skötsel/år:                     Upprensning runt minnesmärket krävs
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Svenska kyrkan, Nederluleå församling
Adress:                                       Församlingsvägen 12, 954 33 Gammelstad
Tfnnr:                                          0920-27 40 43
Mail-adress                              nederlulea.forsamling@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnesmärke av granit med två metallplattor
Text på svenska och ryska:  HÄR VILAR BEGRAVDA SOLDATER I SVENSKA OCH RYSKA HÄRAR. DE STUPADE OCH DOG AV FÄLTSJUKA UNDER FINSKA KRIGET 1808 – 1809. DÖDEN FÖRSONAR DEM. MÅ DE VILA I FRID!
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten