Registerkort Nr Ö50

Veteranminnessten i Arvidsjaur

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Arvidsjaur

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Stallplan inom regementsområdet
GPS-angivelse:                       N65°34’54” E19°9’42”

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                       Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Norrlands dragonregementet, K 4
Adress:                                      933 82 Arvidsjaur
Tfnnr:                                        0960-15 000
Mail-adress                              k4@mil.se

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) år 2017
Text under lilla riksvapnet: TILL MINNE AV VÅRA AVLIDNA KAMRATER
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten