Registerkort Nr Ö48

Veteranminnessten i Regementsparken i Boden 

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Boden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Regementsparken i Boden
GPS-angivelse:                      N65°49’9″ E21°39’12”

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      Hösten 2017

Historia
För drygt femtio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                        Norrbottens regemente, I 19
Adress:                                       Norrbottensvägen 3, 961 19 Boden
Tfnnr:                                         0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-i19@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under lilla riksvapnet:  TILL MINNE AV VÅRA AVLIDNA KAMRATER
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten