Registerkort Nr Ö47

Minnessten över Norrbottens arméflygbataljon i Boden

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Boden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid infarten till gamla AF 1 i Boden
GPS-angivelse:                      65°48’26.57″N 21°40’55.27″E

Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                       Hösten 2017

Historia
Från att Arméns helikopterskola bildades 1959 tillhörde den organisatoriskt Artilleriflyget.
Artilleriflyget tillhörde formellt truppslaget Artilleriet. Den 1 januari 1980 omorganiserades skolan till Norrbottens arméflygbataljon
(AF 1). Tre år senare, den 1 juli 1983, avskildes Artilleriflyget från Artilleriet och bildade ett eget truppslag, Arméflyget. Fastän Arméflyget nu var ett självständigt truppslag, så hade man gemensam truppslagsinspektör med Artilleriet fram till sommaren 1991. Den 1 juli 1991 fick Arméflyget egen truppslagsinspektör, som var chef för Arméflygcentrum och Norrbottens arméflygbataljon (AF 1). Den 1 juli 1994 skiljdes AFC från AF 1, och blev därigenom detta ett eget verksamhetsställe, samtidigt byte Arméflygcentrum namn till Arméns flygcentrum.
Inför försvarsbeslutet 1996 föreslog Försvarsmakten och regeringen att samla Försvarsmaktens helikopterresurser i ett nytt försvarsgemensamt förband, Försvarsmaktens helikopterflottilj. Vilket skulle underlätta ledning av större samlade insatser under kris och i krig, samt även typsamordning och samordning avseende beredskap och utbildning. I regeringens budgetproposition för statsbudget för år 1998 i utgiftsområde 6 fastställde riksdagen den nya organisationen för Helikopterflottiljen, vilken skulle organisera sin verksamhet i fyra delar med ledningen baserad i Linköping.

 Ägare
Namn:                                        Norrbottens regemente I 19
Adress:                                       Norrbottensvägen 3, 961 19 Boden
Tfnnr:                                         0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-i19@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnessten av blankpolerat svart granit
Text under AF 1 heraldiska vapen: DENNA PLATS VAR FLYGBAS FÖR HELIKOPTERFÖRBAND  ARMÉNS HELIKOPTERSKOLA 1959 – 1979  NORRBOTTENS ARMÉFLYGBATALJON 1979 – 1998  ARMÉFLYGCENTRUM 1991 – 1994  ARMÉNS FLYGCENTRUM 1994 – 1998  NORRLANDS HELIKOPTERBATALJON 1998 – 2000  NORRLANDS HELIKOPTERSKVADRON 2000 – 2005
STENEN RESTES TILL MINNE ÖVER ALLA DEM SOM PÅ DENNA PLATS MED HELIKOPTER OCH FLYGPLAN HÄNGIVET VERKAT FÖR FOSTERLANDET
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten