Registerkort Nr O40

Gravkvarter (I 17) på Ramneröd kyrkogård i Uddevalla

Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)              Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Ramneröd kyrkogård
GPS-angivelse:                      58°21’40.63″N 11°55’43.04″E

 Inventerad
Namn:                                        Ingvar Rodén
Datum:                                       Nov 2016

Historia
Gravplatsen invigdes 1918 i samband med spanska sjukan. Omkring 20 soldater och anställda är begravda där. De första som 1918 avled av spanska sjukan var fyra värnpliktiga och regementets sjuksköterska Thyra Kristoffersson.

Enskilda gravar med gravar för avlidna anställda och värnpliktiga från spanska sjukans tid finns på Östra kyrkogården.

Två gravar för f d regementschefer, Filip von Mecklenburg (1821-1838)och Gillis von Heidemann (1839-1856) finns på Norra respektive Östra kyrkogården.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan Uddevalla
Adress:                                      Kvarnbergsgatan 2-4, 451 32 Uddevalla
Tfnnr:                                         0522-642 100
Mail-adress                              uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                         Bohusläns regementes kamratförening
Adress:                                       Egersbergsvägen 2, 451 54 Uddevalla Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit med en inlagd bronsmedaljong. Framför huvudstenen  fem liggande gravstenar.
Text över regementets heraldiska vapen: KUNGL BOHUSLÄNS REGEMENTE
Text på liggande gravsten: INDELTE KORPRALEN JOHANNES DAG 25/4 1878 – 18/2 1961  BOHUSL.REG:TE
Informationsskylt: Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten