Registerkort Nr O38

Minnesvård över släkten Stjernman

Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)O34

Kommun (motsv)              Ljungskile

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Ljungs gamla kyrkogård
GPS-angivelse:                        N58°12’56” E11°54’46”

 Inventerad
Namn:                                        Ingvar Rodén
Datum:                                      2016-08-01

Historia
Gården Ljung, belägen i Ljungs socken och Inlands Fräkne härad innehades av släkten Stjernman mellan 1706 och 1844 eller i 138 år. Sju generationer Stjernman tjänade Bohusläns regemente i obruten följd i mer än 200 år.

 Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Texten är nästan oläslig

Vårdare
Namn:                                        Ljungskile församling
Adress:                                       Vällebergsvägen 24, 459 30 Ljungskile
Telefon:                                     0522-999 70
Mail-adress:                             ljungskile.forsamling@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnesvård av granit.
Text:  ÅT MINNET AV IVAR STJERNMAN F. 1663 D.1725 EN AV KARL X:s KAROLINER. DELTOG I FÄLTSLAGEN VID HÄLSNINGBORG 1710 OCH GADEBUSCH 1712. KRIGSFÅNGE I TÖNNINGEN 1713. RYMD UR FÅNGENSKAPEN, ÅTERKOMMEN TILL SITT BOSTÄLLE LJUNG. HANS SON LARS STJERNMAN F.1696 D.1758 EN AV KARL XII:s KAROLINER. DELTOG I FÄLTTÅGET I NORGE 1718, NÄRVARANDE VID HJÄLTEKONUNGENS DÖD. HANS SON CHRISTIAN STJERNMAN F. 1733 D. 1808 FÄLTVÄBEL VID BOHUSLÄNS REG:TE. DELTOG I SJU-ÅRIGA KRIGET. KRIGSFÅNGE HÄRUNDER I TVÅ ÅR. HANS SON LARS STJERNMAN F.1760 D.1845 FÄLTVÄBEL VID SAMMA REG:TE. DELTOG I FÄLTTÅGEN I POMMERN 1806 SAMT I NORGE 1809 OCH 1815. HANS SON ARVID   F.1790 D.1859 KAPTEN VID SAMMA REG:TE, DELTOG I FÄLTTÅGEN I POMMERN 1806 SAMT I NORGE 1809 OCH 1815. KRIGSINVALID. HANS SON PHILIP STJERNMAN F.1827 D.1890 REGEMENTSVÄBEL VID SAMMA REG:TE
SEDAN DE I OBRUTET LED FRÅN FAR TILL SON UNDER TVÅ ÅRHUNDRADEN – I KRIG OCH I FRED – TROGET TJÄNAT KONUNG OCH FÄDERNESLAND, VILA DE ALLA PÅ LJUNGS GAMLA KYRKOGÅRD.
Informationsskylt: Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten