Registerkort Nr O37

Veteranminnesmärke i Färjenäsparken, Göteborg

 Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)                Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Mitt i Färjenäsparken
GPS-angivelse:                       N57°41’45.48″ E11°54’7.85″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2022-07-03

Historia.
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.

 Ägare
Namn:                                        Göteborgs stad
Adress:                                       404 82 Göteborg
Tfnnr:                                         031-36500
Mail-adress                              goteborg@gotborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Konstverk för veteraner av Ebba Matz med titeln ”Under samma himmel” invigdes i Färjenäsparken Veterandagen 2021. Konstverket är en skulptur i form av en paviljong med himlen som tak. Åtta pelare av rostfritt stål håller upp en ring, där vajrar är uppspända så att de bildar ett mönster av en kompassros. Pelarna står i riktningarna syd, nord, öst, väst, sydost och så vidare, och kan användas som en faktisk kompass. I vajrarna i taket hänger små ringar av stål i varje skärningspunkt, som blänker när de träffas av solens strålar.
I mitten av verket, på marken, står en polerad sten med en ingraverad text. Runt omkring kommer det så att växa upp en äng
Text: I FREDENS TJÄNST FÖR DEMOKRATIN UNDER SAMMA HIMMEL
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten