Registerkort Nr O36

Minnessten över omkomna vid hkp-olycka 2003 på Amf 4 och minnesplatta på Barlind

 Län                                             Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)                 Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                      På norra delen av Amf 4 kasernområde
GPS-angivelse:                         N57°40’43.60″ E11°51’50.21″
Kartbeskrivning:                      På sydsidan av skäret Barlind
GPS-angivelse:                         N57°47’27.87″ E11°41’26.29″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2022-07-04

Historia
Den 18 november 2003 inträffade den värsta flygolycka som drabbat Försvarsmakten på 35 år. En helikopter typ HKP 10 Superpuma stationerad på Säve havererade vid en samövning med livräddningskryssaren ”Märta Collin”. Olyckan skedde i dålig sikt vid 19-tiden på kvällen. Platsen var nära den lilla ön Barlind öster om Rörö i Göteborgs norra skärgård.
Av besättningen på sju man överlevde bara en enda, den värnpliktige ytbärgaren Jacob de Vries. Omkomna var försteföraren, kapten Owe Persson, andreförare, kapten Ola Hidefält, tekniker/färdmekaniker löjtnant Anders Lindquist, teknikern löjtnant Michael Waerneman, navigatören kapten Thomas Lagerström samt värnpliktige ytbärgaren Oskar Andersson.

 Ägare
Minnesstenen på Amf 4 område
Namn:                                        Försvarsmakten
Tfnnr:                                         08-7887500
Mail-adress                               exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen på Amf 4 fick sin första plats den 18 november 2004 på Säve flottiljområde. Den flyttades 2006 till Amf 4 område. Minnesplattan på Barlind sattes på plats 18 november 2004
Text: På stenen: TILL MINNE AV BESÄTTNINGSMÄNNEN SOM OMKOM VID HAVERIET MED RÄDDNINGSHELIKOPTERN H 99 VID BARLIND DEN18:E NOVEMBER 2003. OWE PERSSON, THOMAS LAGERSTRÖM, OSKAR ANDERSSON, OLA HIDEFÄLT, ANDERS LINDQUIST, MICHAEL WAERNEMAN
Text på båda minnesplattorna under en Puma-helikopter: DET SÄGS ATT HAVET GER OCH HAVET TAR. VI STÄLLER OSS FRÅGAN OM DET ÄR VÄRT ATT RÄDDA ANDRAS LIV TILL KOSTNADEN AV SITT EGET? DET VI KAN VARA SÄKRA PÅ ÄR ATT VÄRLDEN VORE OSÄKRARE OCH MINDRE TRYGGOM INTE NÅGRA TOG PÅ SIG DETTA ANSVAR. FÖR BESÄTTNINGEN PÅ H 99 VAR DETTA ETT SJÄLVKLART VAL
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten