Registerkort Nr Ö34

En stor och ett antal mindre stenar med regementschefsnamn i Regementsparken i Boden

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Boden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Regementsparken i Boden
GPS-angivelse:                      N65°49’9″ E21°39’12”

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                       Våren 2017

Historia
Norrbottens regemente har sitt ursprung i de västerbottensfänikor från mitten av 1500-talet, vilka 1615 sammanslogs till Norrlands storregemente, vilket 1624, delades i tre regementen, varav ett var Västerbottens regemente som skapades av 13 kompanier. Från 1649 omorganiserades regementet på 8 kompanier och 1.056 soldater och kom senare kom att roteras.
Regementet övades under 1700-talet på Näsby hed utanför Kalix, Gumboda hed 6 mil nordost om Umeå och vid Öjebyn. Från 1833 blev Pitholms hed övningsplats och från 1883 blev Notviken vid Luleå mötes- och lägerplats.
År 1829 ändrades regementets namn till Västerbottens fältjägarregemente. År 1841 delades Västerbottens fältjägarregemente upp i två separata kårer av bataljonsstorlek och en av dem var Norrbottens fältjägarkår som uppgraderades till regementsstorlek och döptes om till Norrbottens regemente år 1892. Regementet hade sina övningsområden på olika platser i Norrbotten men förlades till slut i Boden år 1907.

 Ägare
Namn:                                        Norrbottens regemente I 19
Adress:                                      Norrbottensvägen 3, 961 19 Boden
Tfnnr:                                        0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-i19@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     I behov av rengöring och textförbättring

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke bestående av en större och ett tjugotal mindre minnesstenar av granit förenade med en järnkätting. På de mindre stenarna finns namnen på I 19:s regementschefer
Text på visad mindre sten: A GYLLENGAHM
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten