Registerkort Nr O32

Minnessten över Göta artilleriregementes och Göta Luftvärnsregemente på Kviberg i Göteborg

Län                                            Göteborg och Bohus(Västra  Götaland)

Kommun (motsv)               Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Framför kanslihuset
GPS-angivelse:                      57°44’4.79″N 12° 1’53.49″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-10-02

Historia
Göta artilleriregemente organiserades 1794 när Artilleriregementet delades upp i fyra regementen. Regementet bestod av åtta kompanier, vilka 1801 utökades till 12 i samband med att Garnisonsregementet i Göteborg uppgick i regementet. Regementet ändrade 1892 namn till Första Göta artilleriregemente (No 2), varvid 1. och 2. fästningskompanierna ur regementet bildade Boden-Karlsborgs artilleriregemente (No 9). Namnändringen var ett resultat av att ett Andra Göta artilleriregemente (No 6) skulle bildas 1894.
År 1893 överfördes två batterier till det nyuppsatta Norrlands artilleriregemente (No 4) i Östersund. År 1904 återfick regementet sitt gamla namn Göta artilleriregemente (Andra Göta blev Smålands artilleriregemente).
Regementet erhöll 1914 beteckningen A 2. År 1951 motoriserades regementet. Genom försvarsbeslutet 1958 beslutades det för att avveckla Göta artilleriregemente den 31 mars 1962. Efter den 31 mars fortlevde regementet som en avvecklingsorganisation fram till den 30 september 1962.

 Ägare
Namn:                                        Göteborgs stad
Adress:                                      Stadsledningskontoret, 404 82 Göteborg
Tfnnr:                                        031-365 00 00
Mail-adress                              goteborg@goteborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Ett emblem saknas högst upp

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1944
Text:  1644  KUNGL GÖTA ARTILLERIREGEMENTE 1794 – 1962
1994 GÖTA LUFTVÄRNSREGEMENTE 1962 – 1994
Text på frånsidan: REGEMENTETS KAMRATFÖRENING RESTE STENEN 1944
På trappelarna till övre kaserngården segernamn:
t v: BREITENFELD 1631  LECH 1631  LÜTZEN 1632  JARHOWITZ 1642  t h: TÅGET ÖVER BÄLT 1658   HELSINGBORG 1710  GADEBUSCH 1712  SVENSKSUND 1790  LEIPZIG 1813
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten