Registerkort Nr Ö29

 

Minnessten över beredskapsförbanden i Abisko

Län                                           Norrbotten

Kommun (motsv)              Kiruna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Abisko (turiststationen) S vägen och järnvägen
GPS-angivelse:                    68°21’27.07″N 18°46’45.76″E

Inventerad
Namn:                                       Lennart Holtrin och Björn Lundquist
Datum:                                      2017-09

Historia
Arméns jägarskola har sitt ursprung i den skidlöparbataljon som sattes upp den 5 oktober 1910 i Bodens garnison, som Norrbottens regementes IV. bataljon. År 1943 antog bataljonen namnet Norrbottens regementes jägarbataljon i Kiruna (I 19 K).
Bataljonen kom vid Nazityskland angrepp mot Norge den 9 april 1940 (se: Operation Weserübung) att förlägga huvuddelen av bataljonen till Abisko, och en del av bataljonens plutoner till Sjangeli samt Riksgränsen, där man kom att tjänstgöra fram till krigsslutet 1945
Den 1 juli 1945 avskiljdes bataljonen från Norrbottens regemente (I 19) och bildade Arméns jägarskola (AJS).

Ägare
Namn:                                       Statens fastighetsverk (kronoöverloppsmark)
Adress:                                      Box 2263
Telefön:                                     010-478 70 00
Mail-adress:                             sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Lapplands jägare
Adress:                                       Box 84, 981 22 Kiruna
Telefon:                                     076-849 13 22
Mail-adress:                             info@lapplandsjagare.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1995 i Abisko nationalpark av Kamratföreningen Lapplands jägare
Text under I 22 vapenbild: REST 1995 AV LAPPLANDS JÄGARES KAMRATFÖRENING TILL MINNE AV DE SVENSKA BEREDSKAPSFÖRBANDEN I ABISKO OCH RIKSGRÄNSFJÄLLEN 1940 – 1945
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten