Registerkort Nr O29

SAKNAS

Minnestavla skänkt av kommunen vid Bohusläns regementes 300 årsjubileum i Uddevalla

Län                                            Göteborg och Bohus(Västra Götaland)

Kommun (motsv)              Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    ?
GPS-angivelse:                        ?

Inventerad

Namn:                                        Ingvar Rodén (kan trots efterforskningar ej återfinnas)
Datum:                                      Nov 2016

Historia
Vid Bohusläns regementes 300 årsjubileum överlämnade Uddevalla stad en minnesrelief till regementet. Enligt stadens ledning skulle den sättas upp ”på en för allmänheten väl synlig plats”.

 Ägare
Namn:                                        ?

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       ?

Övrigt
Minnestavla av svartbränd keramik (ca 1m2) där bohuskavalleristen från gången tid och I 17-soldaten från idag flankerar stadsvapnet. Tavlan överlämnades av stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsman Einar Dahl vid en högtidlig ceremoni i närvaro av försvarsministern, landshövdingen, militärbefälhavaren m fl. Konstnär: Greta Johansson
Text: Okänd

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten