Registerkort Nr Ö28

Minnessten över ryttarskvadronen ur XV.kavbat beredskap i Koivumaa

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Övertorneå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Koivumaa fäbod, ca 8 km VNV Övertorneå kyrka längs väg 98
GPS-angivelse:                        N66°24’21.68″ E23°28’38.64″

Inventerad
Namn:                                        Jari Mäkelä
Datum:                                       2020-06-24

Historia
I 1941 års krigsorganisation skulle K 4 (Kungl. Norrlands dragonregemente) ställa upp en helt ny bataljon, XV. kavalleribataljonen, avsedd för det blivande VI. militärområdets egen fördelning, XV. fördelningen. I mitten av september 1941 mobiliserades bataljonens 1.  ryttarskvadron som tillfördes den s k Övertorneågruppen. Förläggning blev i de relativt nyuppförda baracklägren i Orjasvaara och Pirttimaa. Man underställdes chefen för I 50 med uppgift att trygga Övertorneå mot kuppföretag. I mitten av december avlöstes 1.  ryttarskvadronen av bataljonens 2. skvadron, som nu var vinterorganiserad om ryttarskvadron.
Den s k februarikrisen 1942 föranledde att kavalleribataljonen i sin helhet mobiliserades den 24. februari med transportberedskap från den 27. Chef för bataljonen blev major David Hermelin. I början av mars transporterades bataljonen till tärnaområdet, där den underställdes chefen för I 20. Stridsgruppens uppgift var att hindra fientlig trupp från att framtränga över riksgränsen mot Tärna och Dikanäs. Kavalleribataljonen grupperades som reserv i Forsmark. Uppdraget blev dock kortvarigt och redan den 22. april hemtransporterades hela bataljonen.
Från mitten av september 1943 till mitten av november var kavalleribataljonen förlagd till Övertorneå och Pirttimaa barackläger. Sista gången som bataljonen i sin helhet togs i anspråk var i slutet av juli 1944, då den deltog i evakueringen av befolkningen i Nordfinland i samband med striderna mellan finnar och tyskar. Övertorneå och Pajala var grupperingsplatserna. Bataljonen avlöstes de första dagarna i oktober för att återvända till Umeå. Såväl under 1943 som under 1944 var majoren Sven Littorin bataljonschef.

 Ägare
Namn:                                        ?
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text: Under två korslagda sablar: 19 RSKV 43 och XV
Informationsskylt: Nej


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten