Registerkort Nr O28

Minnestavla skänkt av kamratföreningen vid Bohusläns regementes 300 års jubileum

Län                                            Göteborgs och Bohus(Västra Götaland)

Kommun (motsv)              Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På södra gaveln av Bohusläns regementes norra kasernbyggnad
GPS-angivelse:                    N58°20’52” E11°57’24”

Inventerad
Namn:                                        Ingvar Rodén
Datum:                                      Nov 2016

Historia
Bohusläns dragonregemente leder sitt ursprung till 1661 när en kavalleri- och en dragonavdelning sattes upp i Bohuslän. Båda förbanden var formerade på 2 kompanier à 150 man. Kavalleriavdelningen kallades Bohus-Jämtlands kavalleribataljon och dess förste chef var major Otto Mörner. Från 1670 kallas avdelningen för Bohusläns kavallerikompani. Dragonavdelningens två bohuslänska kompanier skulle tillsammans med fyra kompanier i Skåne och två kompanier i Jämtland bilda ett dragonregemente. Regementets kallades Dragonregementet i f.d. danska provinserna eller Skåne-Bohuslän-Jämtlands dragonregemente och dess förste chef var Mats Kagg. Från 1670 kallades regementet Skåne-Bohusläns dragonregemente och från 1679 Bohusläns dragonbataljon. Från dragonregementet avskildes 1675 de jämtska kompanierna. I stället ökades de bohuslänska kompanierna till fyra varvid regementet benämndes Tyska eller Gröna dragonerna och inkvarterades i norra Bohuslän. År 1685 blev förbandet indelt. Förutom dessa trupper inkvarterades år 1660 även ett kavalleriregemente om fyra kompanier i Bohuslän. År 1674 fick regementschefen överste Rutger von Ascheberg order om att värva ett komplett kavalleriregemente i södra Bohuslän och Halland. Hans eget kavalleriregemente samt den bohuslänska kavalleriavdelningen tjänade som stam i det nya regementet. Regementet fick namn efter Karl X Gustavs drottning, Riksänkedrottningens livregemente till häst. Regementet kallades även Aschebergska regementet. År 1684 omorganiseras regementet och blir nu indelt. År 1720 slogs dragonerna i norra Bohuslän ihop med de fyra kavallerikompanierna i Riksänkedrottningens livregemente till häst som fanns i södra Bohuslän till ett kavalleriregemente som fick namnet Bohusläns kavalleri- och dragonregemente. Den södra bataljonen förblev kavalleri och den norra dragoner. År 1727 organiserades regementet om till Bohusläns dragonregemente eller Bohusläns gröna dragoner. Regementet övade från 1692 på Stenehed och från 1724 även på Backamo, söder om Uddevalla, men från 1770 användes enbart Backamo. Från år 1776 benämns regementet Bohusläns lätta dragonregemente (eller Bohusläns regemente till häst och fot) samtidigt som den norra bataljonen omorganiserades till infanteri.

 Ägare
Namn:                                        Uddevalla kommun
Adress:                                      451 81 Uddevalla
Tfnnr:                                        0522-69 60 00
Mail-adress                              kommunen@uddevalla.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        I 17 kamratförening c/o Per Moberg
Telefon:                                     0703 240 06 20

Övrigt
Minnestavlan avtäcktes den 26 augusti 1961 av förre regementschefen överste Sven Öberg
Text:  I 17 300 ÅR  REGEMENTETS KAMRATFÖRENING  LOKALAVDELNINGARNA I GÖTEBORG  UDDEVALLA  INLANDS SÖDRE  INLANDS NORDRE  ORUST  FOSS  DINGLEORDEN  STÅNGENÄSET  STOCKHOLM  STRÖMSTAD  19 26/8 61
Informationsskylt:  Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten