Registerkort Nr O27

Minnesmärke över Bohusläns regementes 300 årsjubileum i Uddevalla

Län                                            Göteborgs och Bohus(Västra Götaland)

Kommun (motsv)              Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Regementsparken
GPS-angivelse:                     N58°20’54” E11°57’33”

 Inventerad
Namn:                                       Ingvar Rodén
Datum:                                      Nov 2016

Historia
Regementet leder sitt ursprung från den år 1661 uppsatta Bohus-Jämtlands kavalleribataljon, senare Riksänkedrottningens livregemente till häst. I samband med nedrustningen 1720 slogs det samman med dragonregementena i de före detta danska provinserna till Bohusläns kavalleri- och dragonregemente, för att 1776 bilda Bohusläns regemente till häst och fot. År 1791 bildades Bohusläns infanteriregemente. Regementets sista fana, fastställd och överlämnad 1961 vid regementets 300-årsjubileum, bär regementets segernamn: Lund 1676, Landskrona 1677, Helsingborg 1710, Gadebusch 1712 och Svensksund 1790. Fanduken domineras av svärdet, tornet och lejonet, symboliserande de tre viktiga soldategenskaperna tapperhet, uthållighet och mod. Regementets enheter övades på ett flertal platser fram till början av 1700-talet då Backamo (två mil söder om Uddevalla) blev en mer permanent övningsplats. Detta gällde fram till 1913 då regementet förlades till Uddevalla. Genom 1925 års försvarsbeslut uppgick delvis Västgöta regemente i Bohusläns regemente. Genom försvarsbeslutet 1988 avvecklades Bohusbrigaden den 30 juni 1991 och regementet tillsammans med Göteborgsbrigaden den 30 juni 1992. Den 1 juli 1992 bildades Bohusgruppen som en försvarsområdesgrupp inom Göteborgs och Bohus försvarsområde (Fo 32) lokaliserad till Skredsvik i syfte att stödja och utbilda frivilligverksamheten i Bohuslän. År 1998 namnändrades gruppen till Bohusdalsgruppen. Gruppen är sedan 1992 traditionsbärare för Bohusläns regemente.

 Ägare
Namn:                                        Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
Adress:                                      Regementsparken, 451 34 Uddevalla
Tfnnr:                                        0522-380 10

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        I 17 kamratförening c/o Per Moberg
Telefon:                                     0703 240 06 20

Övrigt
Minnesmärke av granit avtäckt 26 augusti 1961 av dåvarande arméchefen T Bonde.
Konstnär: Skulptör Åke Thornblad
Text mellan stiliserade soldatbilder: DENNA STEN ÄR REST TILL TREHUNDRAÅRSMINNET AV KUNGL BOHUSLÄNS REGEMENTE
På frånsidan en bild av regementets heraldiska vapen
Informationsskylt:  Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten