Registerkort Nr O26

Minnestavla över omkomna vid HMS Barbaras förlisning 1950 på Amf 4

Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)               Göteborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Amf 4 kasernområde
GPS-angivelse:                       N57°40’34.35″ E11°51’51.28″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-07-04

Historia
HMS Barbara, senare HMS Hjälparen, var en bogserbåt i svenska marinen. Den 29 augusti 1950 slog hon runt och förliste i hårt väder utanför Böttö i Göteborgs skärgård. Nio kustartillerister omkom och elva skadades, vilket gör olyckan till en av de svåraste inom Försvarsmakten under kalla kriget. Endast vid helikopterolyckan vid Huvudskär 1968 omkom fler vid ett tillfälle. Orsaken till olyckan tros ha varit att fartyget var felaktigt lastat (en tung kapsåg stod på däck) i kombination med det hårda vädret (20 m/s i byarna). Fartyget bärgades och överfördes sedan från Kustartilleriet till örlogsflottan under namnet Hjälparen. Hon utrangerades 1962 (foto: C G Nyström).

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Tfnnr:                                         08-7887500
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesvård i form av gjuten bronsplatta med text
Text: TILL MINNE AV ”BARBARA” 29 AUG 1950. SERG G H STJÄRNSKOG, VPL G V HJELM, VPL K G A HANSSON, VPL K A B RUNDQVIST, VPL T L ERIKSSON, VPL H M V PETTERSSON, VPL A L BÄCKMAN, VPL B T H BERGGREN, VPL L G MATTSSON.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten