Registerkort Nr O24

Minnessten över Bohusläns regementes beredskapstid i Håvedalen

Län                                            Göteborgs och Bohus (VästraGötaland)

Kommun (motsv)               Strömstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  I Håvedalen ca 14 km V Strömstad
GPS-angivelse:                    58°56’20.45″N 11°25’19.61″E

 Inventerad
Namn:                                       Ingvar Rodén
Datum:                                      Nov 2016

Historia
Förband ur Bohusläns regemente upprätthöll beredskap i gränstrakterna mot Norge mot ett möjligt tyskt anfall mot Sverige under krigsåren 1940-45. En av förbandscheferna, kapten Erik Treve, tog initiativet att inför stilleståndsdagen tillverka och uppföra en minnessten på den plats förbandet varit grupperat.

I närområdet kan man fortfarande hitta lämningar av värn och stridsvagnshinder.

 Ägare
Namn:                                        Strömstads kommun ?
Adress:                                      452 80 Strömstad
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Bohusläns regementes kamratförening
Adress:                                      Egersbergsvägen 2, 451 54 Uddevalla
Telefon:                                     0526-190 00
Mail-adress:                             kommun@stromstad.se

Övrigt
Minnesmärke av granit. Stenen höggs av en stenhuggare ur de egna leden. Texten formulerades av fältprästen Yngve Holmén.
När stilleståndet inträffat i maj 1945 och förbandet skulle hemförlovas, invigdes stenen av överste Sixten Wockatz.
Text under en vapensköld med tre kronor: ETT MINNE – ETT ARV – ETT LÖFTE
MINNE AV ALLVARSFYLLD TID DÅ AV FÄDERNESLANDET VI KALLATS VÄRNA DESS FRIHET OCH RÄTT SVENSKARNAS DYRBARA ARV
OM FÄDERS MÖDA VITTNAR VARJE TEG OM NUTIDSSTRÄVAN VITTNAR VARJE STEG          OCH GRÄNSEN NU – VI LÄMNA ARVET TILL NÄSTA VAKT – BEVAKA FRIHETSARVET
MITT FOSTERLAND FÖR DIG I ALLA ÖDEN MIN BÄSTA KRAFT JAG ÖDMJUKT OFFRA VILL EVAD DU GER MIG LIVET ELLER DÖDEN JAG FÖLJER DIG JAG HÖR DIG EVIGT TILL
BOHUSLÄNDSKA SOLDATER RESTE STENEN STILLESTÅNDSDAGEN 1945
Informationsskylt: Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten