Registerkort Nr O20

Minnesmärke över Bohusläns regementes lägerplats Backamos underofficersmäss

Län                                            Västra Götaland (Bohuslän)o14

Kommun (motsv)               Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Backamo läger
GPS-angivelse:                    58°10’56.09″N 11°59’19.35″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                       2016-09-16

Historia
Backamo var sedan 1724 övningsplats i Grinneröds socken för Bohusläns regemente. Från 1770 blev Backamo regementsmötesplats för Bohusläns dragonregemente, som året därpå omorganiserades till infanteri och blev Bohusläns regemente (I 17). 1913 flyttade regementet från Backamo till nybyggda kaserner i Uddevalla. Under andra världskriget användes Backamo som interneringsläger för tysk militär som i krigets slutskede hade deserterat till Sverige. Där internerades även en del av de balter som senare, vid den så kallade baltutlämningen, lämnades ut till Sovjetunionen efter kriget. Anläggningen vid Backamo är fortfarande intakt och används än idag, bland annat som kursgård. Den före detta exercisheden används idag som flygfält, Backamo flygfält. Det gamla fältsjukhuset från 1884 som nyligen renoverats av föreningen Backamo vänner brann ner till grunden 31 januari 2006. På området finns också Backamo Hundtjänst som erbjuder kurser och seminarier inom lydnad, spår och skydd. Hot Rod-klubben A-bombers anordnar ”Old Style Weekend” här om somrarna. Detta är en träff för folk med intresse för bilar äldre än 1957 samt kläder och musik från 1950-talet.
Utdrag ut Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                            Uddevalla kommun (Stiftelsen Backamo lägerplats)
Adress:                                           Backamo 220,459 91 Ljungskile
Tfnnr:                                             0522-234 20
Mail-adress                                  lagerplatsen@telia.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):        Skylten måste sättas fast

Vårdare
Namn:                                            Föreningen Backamo vänner  c/o Nicklas Rudolfsson
Adress:                                           Backamo lägerplats, Backam0 220, 459 91 Ljungskile
Telefon:                                         0739-44 46 66
Mail-adress:                                 nicklas.rudolfsson@gmail.com

Övrigt
Minnessten av röd bohusgranit restes midsommardagen 1929
Text: PLATSEN FÖR KUNGL. BOHUSLÄNS REG:TES UND:OFFICERS CORPS SALONG 1883 – 1913  STENEN RESTES MIDSOMMAR-DAGEN ÅR 1929
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten