Registerkort Nr Ö19

 

Minnessten över  Armasjärviolyckan 1940

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Övertorneå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På sjöns östra strand
GPS-angivelse:                        66°18’31.77″N 23°33’37.23″E

 Inventerad
Namn:                                          Lennart Holtrin
Datum:                                         2017

Historia
Olyckan skedde då ett ingenjörkompani ur Bodens ingenjörregemente skulle färjas över från västra till östra sidan av sjön, där förläggningen låg. Två plutoner, omkring 100 man, blev beordrade att kliva på färjan, trots att färjkarlen protesterat och hävdat att färjan bara var dimensionerad för cirka hälften. Färjan havererade halvvägs ut på den kilometerbreda sjön. Det var iskallt i vattnet, soldaterna var tungt utrustade och det var dessutom hård blåst. 46 män förolyckades, varav 44 soldater och två civila. De två civila var färjkarlen Gösta Blomster och färjkarlens bror Olle Blomster som sett olyckan från stranden och rott ut till olycksplatsen för att rädda nödställda i vattnet. De var 19 respektive 18 år gamla. Offren fördes i kistor till järnvägsstationen i Övertorneå varifrån de sedan transporterades till sina respektive hemorter. Många av de förolyckade var hemmahörande i Västernorrlands län. Under den krigsrätt som följde anklagades befälet fänrik Ivan Pellijeff för oförstånd i tjänst. Flera överlevande vittnade om att färjkarlen sagt att färjan inte klarade fler än 40-50 personer och man hade uppfattat det som om befälet hade slagit bort anmärkningen med ett skämt. Fänrik Pellijeff frikändes från allt ansvar. En minnessten med de förolyckades namn och hemorter avtäcktes den 6 mars 1941 på sjöns östra strand. Bodens ingenjörregemente (Ing 3) och senare ingenjörkompaniet vid Norrbottens regemente (I 19) genomförde årligen en traditionsenlig ceremoni till minne av de omkomna.[2] Från 2011 bevarar Norrbottens regemente minnet av ingenjörförbandet i Boden och med stöd av Ing 3 Kamratförening – Norrlandsingenjören genomförs årligen kransnedläggning samt ceremonier. Den 24 oktober högtidlighålls även genom att datumet är ingenjörkårens högtidsdag (Armasjärvidagen).

 Ägare
Namn:                                       Norrbottens regemente (I 19)
Adress:                                      Norrbottensvägen 3, 961 19 Boden
Tfnnr:                                         0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-i19@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ing 3 kamratförening
Adress:                                       Box 9105, 961 19 Boden
Telefon:
Mail-adress:                             ing3kf.info@gmail.com

Övrigt
Minnessten av granit med de förolyckades namn och hemorter avtäcktes den 6 mars 1941 på sjöns östra strand.
Text under ingenjörtruppernas emblem: TILL MINNET AV DE 46 SVENSKA MÄN VILKA I KVÄLLENS MÖRKER DEN 24 OKTOBER 1940 PÅ ARMASJÄRVI GÅVO SINA LIV I FOSTERLANDERS TJÄNST
DU SOM GÅR HÄR FÖRBI BÖJ DITT HUVUD I VÖRDNAD
KAMRATERNA RESTE STENEN
Text på frånsidan under ett kors: INGENJÖRSOLDATERNA B Å S WAHN STOCKHOLM, N H A SUNDESSON SÖRBYN, H V SALOMONSSON LAPPTRÄSK, K G SMEDBERG LINKÖPING, F E E DOMEIJ GIDEÅ, H M ÅSTRÖM BODEN, R L ABRAHAMSSON BODEN, K H ASPLUND GIDEÅ, K M PETTERSSON ÅNÄSET, P G ANDERSSON KÅGE, K O BERGGREN ALNÖ, E R BERGSTRÖM SOLLEFTEÅ, A J BJÖRKLUND SOLLEFTEÅ, E P BJÖRKLUND SIDENSJÖ, K E R BLOMKVIST HÄRNÖSAND, J B BLOMSTRÖM TÅSJÖ, A O ELIASSON ALNÖ, N H ENGSTRÖM HÅLLNÄS, E B ERIKSSON LÖGDEÅ, E R ERIKSSON ANUNDSJÖ, N H FÄLLMAN NORSJÖ, K V HANSSON SKÖNSMON, G E HERMANSSON VÄNNÄS, F HESSEL SVARTVIK, E R HULTIN SÄBRÅ, J G JOHNSSON ANUNDSJÖ, K V LIDBOM BOTEÅ, O R LUNDIN UTANSJÖ. H H LÖFGREN LÖGDEÅ, H N MATTSSON ÖVERTORNEÅ, N I MÅRTENSSON NORDINGRÅ, N M NILSSON ANUNDSJÖ, E A NORDBERG HÄRNÖSAND, A L NORDIN HÄRNÖSAND, E U R NORDSTRÖM HOLMSUND, K L NÄSSTRÖM ÅDALSLIDEN, K E B OLSSON HÄRNÖSAND, S B PERSSON NJURUNDA, B B STRANDBERG BREDÅKER, E B SÄLLGREN RAMSELE, R A J SÖDERGRANN LYCKSELE, K G THURFJELL GAMMELSTAD, N J A TJÄRNSTRÖM SKÄLEVAD, L F ÅKERDAHL SKÖN
FÄRJKARLAR: K G BLOMSTER, P O BLOMSTER ARMASJÄRVI
Informationsskylt: Ja

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten