Registerkort Nr Ö16

Minnessten över svenska frivilliga i finska krig i Haparanda

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Haparanda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Tullparken
GPS-angivelse:                      65°50’28.16″N 24° 8’14.41″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2019-08-28

Historia
Svenska frivilligkåren organiserade de svenska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget 1939-1940 mellan Finland och Sovjetunionen.
Också under fortsättningskriget stred frivilliga i Finland. Då hade 1 700 svenskar i uppgift att försvara bland annat Hangönäset.
Viljan bland den svenska befolkningen var stor att hjälpa Finland – och många hade velat göra ännu mer. Det var fler som anmälde sig än de som kom fram till fronten. Ungefär 12000 anmälde sig och drygt 8 000 kom fram.

 Ägare
Namn:                                        Haparanda stad (Fritid och kultur)
Adress:                                       Torget 9, 953 85 Haparanda
Tfnnr:                                         0922 260 00
Mail-adress                               kommunen@haparanda.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit. Stenen har rests som tecken på tacksamhet för de svenska frivilliga som deltog i Finlands Frihetskrig 1918, Vinterkriget 1939-1940 och Fortsättningskriget 1941-1944.
Text: ÄN FINNS DET MANNAMOD OCH ÄRA I HJÄLTARNAS LAND(UR ÖVERBEFÄLHAVARE C G E MANNERHEIMS TAL TILL DE SVENSKA FRIVILLIGA 1918)
DENNA MINNESSTEN HAR RESTS SOM TECKEN PÅ TACKSAMHET FÖR DE SVENSKA FRIVILLIGA SOM DELTOG I FINLANDS FRIHETSKRIG 1918, VINTERKRIGET 1939 – 40 OCH FORTSÄTTNINGSKRIGET 1941 – 44
Motsvarande text finns även på finska
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten