Registerkort Nr Ö15

Inhuggen skylt på gevärsgalleri i Morjärv

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Kalix

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    200 m väster  bron över  Kalixälven i Morjärv
GPS-angivelse:                    66° 4’23.52″N 22°43’39.95″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2018-06-24

Historia
Järnvägen från Boden till Morjärv byggdes ut på 1910-talet vilket medförde att Morjärv fick en försvarsstrategisk betydelse. Vid denna tid var ju Finland ett ryskt storfurstendöme och hotet mot Sverige kom från Ryssland. Ryska kosackförband bevakade gränsen vid Torne älv. För att kunna försvara järnvägen och stationsområdet i Morjärv byggdes ett antal infanteriskansar i anslutning till bron över Kalix älv.

 Ägare
Namn:                                        Fortifikationsverket
Adress:                                       Kungsgatan 43, Eskilstuna
Tfnnr:                                          010-44 44 020
Mail-adress                              fortv@fortifikationsverket.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Siknäsfortets museiförening Kalixlinjen
Adress:                                       c/o M Myrberg, Hemvägen 2B, 952 43 Töre
Telefon:                                     070-624 96 24
Mail-adress:                             marianne.myrberg@telia.com

Övrigt
Minnesskylt på infanteriskans 200 m väster bron över Kalixälven i Morjärv uppsatt 1917
Text: SKÄNKT AV FÖRENINGEN FÖR NORRLANDS FASTA FÖRSVAR. BYGGD ÅREN 1915-1917
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM