Registerkort Nr Ö14

Minnessten för Ing 3 över Luleälv-olyckan 1915 i Boden (F)

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)               Boden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I sluttningen mot Bodån framför den södra av f d Ing 3:s kaserner
GPS-angivelse:                    N65°48’47” E21°40’42”

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                       Hösten 2017

Historia
Den 4 september 1915 ryckte 1913 års klass in till repetitionsövning, regementsmöte, vid Ing 4. På eftermiddagen den 6 september övade en styrka om 12 man ur 2. ingenjörkompaniet färjning över Lule älv i ett färjeläge vid Bodåns utlopp bara 500 meter från Ing 4 kasern.
Under en av färjeturerna brast den ena löplinan. Mot färjechefens, löjtnant Hedrén, order sprang de ombordvarande fram mot färjans för. Vattnet pressade då ner färjan varvid även den andra löplinan brast. Färjan kantrade och samtliga ombordvarande hamnade i vattnet. Med undantag av löjtnant Hedrén, som simmande tog sig i land och två värnpliktiga som klamrade sig fast vid färjan, omkom de övriga nio ombordvarande. Den främsta orsaken till det stora antalet dödsoffer var att de värnpliktiga inte kunde simma.

Ägare
Namn:                                        Norrbottens regemente I 19
Adress:                                      Norrbottensvägen 3, 961 19 Boden
Tfnnr:                                         0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-i19@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        I 19/Ing 3 kamratförening
Adress:                                       Box 9105, 961 19 Boden
Mail-adress                              ing3kf.info@gmail.com

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes den 31 augusti 1985, för att hedra minnet av omkomna i färjeolyckan på Lule älv vid Bodåns utlopp, den 6 september 1915
Text under ingenjörtruppernas emblem på en mässingsplatta:  VID ÖVERGÅNG AV LULE ÄLV 6/9 1915 I BODEN FÖROLYCKADES FURIR E A SVENSSON VÄRNPLIKTIGE G F GRAN VÄRNPLIKTIGE A LUNDKVIST VÄRNPLIKTIGE K E JOHANSSON VÄRNPLIKTIGE K R MARKLUND VÄRNPLIKTIGE B W PETTERSSON VÄRNPLIKTIGE H A LUNDSTRÖM VÄRNPLIKTIGE F A GUSTAFSSON VÄRNPLIKTIGE H E RÖNNBERG
BODENS INGENJÖRREGEMENTE HEDRAR DERAS MINNE
Informationsskylt:  Nej

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten