Registerkort Nr O14

Minnessten över 1808 stupade kaptenen A G Oxenstierna

Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)              Strömstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Bakom stora huset ca 100 m innan gamla färjeläget i Svinesund
GPS-angivelse:                    N59°5’45” E11°16’8″

 Inventerad
Namn:                                       Ingvar Rodén
Datum:                                      Nov 2016

Historia
Danmark-Norge hade förklarat krig mot Sverige den 14 mars 1808 med avsikt att försöka återerövra de landområden som förlorats under 1600-talet. Bohusläns regemente var med flera förband involverade i strider med norrmännen vid Svinesund. Den 29 juni 1808 förekom livlig eldgivning mellan svenskar och norrmän på ömse sidor av sundet. Kaptenen vid Bohusläns regemente Axel Gabriel Oxenstierna, född 1787, träffades av en norsk  kula som ändade hans liv. Till minne av denne duglige och allmänt avhållne officer inristades senare detta minnesmärke på platsen.

 Ägare
Namn:                                       Strömstads kommun
Adress:                                      452 80 Strömstad
Tfnnr:                                        0526-190 00
Mail-adress                             kommun@stromstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Bohusläns regementes kamratförening
Adress:                                       Egersbergsvägen 2, 451 54 Uddevalla
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke inhugget i en berghäll
Text under ett kors: A. O. 18 29/6 08
Informationsskylt:  Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten