Registerkort Nr O12

Svensksundstenen över slaget 1790 i Uddevalla

Län                                            Västra Götaland (Bohuslän)o07

Kommun (motsv)              Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Regementsparken
GPS-angivelse:                     58°20’53.94″N 11°57’26.36″E

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                      2016-06-17

Historia
Slaget vid Svensksund, även kallat andra slaget vid Svensksund, var ett sjöslag mellan en svensk och rysk flotta. Det ägde rum i Svensksund (finska: Ruotsinsalmi, ryska: Rochensalm) utanför nuvarande staden Kotka vid Finska vikens nordöstra kust den 9 juli 1790, som en del av Gustav III:s ryska krig. Det utkämpades mellan flottor som nästan helt bestod av roddfartyg (galärer, chebecker, ”skärgårdsfregatter”, kanonslupar). Det blev också det sista större sjöslaget där galärer deltog. Den svenska styrkan låg i en defensiv position vid Svensksund medan den ryska styrkan försökte anfalla och med ett slag förinta den svenska skärgårdsflottan. Resultatet var ett katastrofalt nederlag för Ryssland med stora förluster i fartyg och manskap samtidigt som svenskarnas förluster var minimala. Det anses vara Sveriges största marina seger någonsin och var en direkt orsak till att kriget kort därefter avslutades genom ett för Sverige fördelaktigt fredsfördrag[1]. Med tanke på antalet krigsfartyg som deltog i slaget betraktas sjöslaget också vara det allra största i Östersjöns historia (se Registerkort FI12).

 Ägare
Namn:                                            I 17 kamratförening, c/o Boris Orbjörn
Adress:                                           Aschebergsgatan 37, 411 33 Göteborg
Tfnnr:                                             031-18 32 59

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):        – (reparerad)

Vårdare
Namn:                                            Ägaren c/o Per Moberg
Telefon:                                         0703 240 06 29

Övrigt
Minnessten av granit restes på midsommardagen år 1901 av regementet och flyttades 1913 till regementets nybyggda kaserner i Uddevalla.
Text på metallplatta: SVENSKSUND DEN 9 JULI 1790  EN GÄRD ÅT DE TAPPRE EN MANING TILL KRIGAREDYGD RESTES STENEN MIDSOMMARDAGEN 1901 I NÄRVARO AF VAPENBRÖDER FRÅN PREUSSISKA FYSILIER REGEMENTET GRAF RON F.D. MEDKÄMPANDE ENGELBRECHTENS REGEMENTE
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten