Registerkort Nr Ö10

Minnessten över Norrbottens regementes lägerplats i Notviken

Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)              Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Från Luleå väg 97, på vänster sida strax före Storheden
GPS-angivelse:                    N65°37’15” E22°3’57”

Inventerad
Namn:                                       Lennart Holtrin
Datum:                                     2016-11-24

Historia
Norrbottens regemente har sitt ursprung i de västerbottensfänikor från mitten av 1500-talet, vilka 1615 sammanslogs till Norrlands storregemente, vilket 1624, delades i tre regementen, varav ett var Västerbottens regemente som skapades av 13 kompanier. Från 1649 omorganiserades regementet på 8 kompanier och 1.056 soldater och kom senare kom att roteras. Regementet övades under 1700-talet på Näsby hed utanför Kalix, Gumboda hed 6 mil nordost om Umeå och vid Öjebyn. Från 1833 blev Pitholms hed övningsplats och från 1883 blev Notviken vid Luleå mötes- och lägerplats, År 1829 ändrades regementets namn till Västerbottens fältjägarregemente . År 1841 delades Västerbottens fältjägarregemente upp i två separata kårer av bataljonsstorlek och en av dem var Norrbottens fältjägarkår som uppgraderades till regementsstorlek och döptes om till Norrbottens regemente år 1892. Regementet hade sina övningsområden på olika platser i Norrbotten men förlades till slut i Boden år 1907.

 Ägare
Namn:                                       Luleå kommun
Adress:                               971 85 Luleå
Tfnnr:                                 0920-45 30 00
Mail-adress                            lulea.kommun@lulea.se

Adress:

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Norrbottens regementes kamratförening
Adress:                                       c/o Erling Molin, Ritarvägen 2, 961 39 Boden
Telefon:                                     070-589 68 11
Mail-adress:                             erling.molin@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1928
Text:  NOTVIKEN ÖVNINGSPLATS FÖR KUNGL. NORRBOTTENS FÄLTJÄGARKÅR OCH KUNGL. NORRBOTTENS REGEMENTE ÅREN 1883 – 1907 STENEN RESTES 1928

Informationsskylt:  Ja (flera)

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten