Registerkort Nr O10

Minnessten över galärtransporten 1718 Strömstad – Hällesmörk

Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)

Kommun (motsv)              Strömstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid Hällesmörk, Idefjorden
GPS-angivelse:                     59° 3’2.66″N 11°23’50.15″E

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                       2016-09-17

Historia
Med anledning av att en dansk flottilj behärskade Idefjorden (vägen in mot Fredrikshald)och Fredrikstens fästning, beslutade Karl XII att en svensk eskader skulle transporteras landvägen från Strömstad till Idefjorden. Vägsträckan genom norra Bohuslän var 25 km, ofta i svår terräng. De första fartygen drogs upp på land den 26 juni 1718 i Strömstad och den 5 september var alla tolv fartygen sjösatta i Idefjordens inre del. Därefter genomförde eskadern ett överraskande anfall i ryggen på den dansk-norska flottan som vaktade Idefjordens mynning. Denna strid blev upptakten till Karl XII:s anfall 1718 mot Norge.

Ägare
Namn:                                        Strömstads kommun
Adress:                                       452 80 Strömstad
Tfnnr:                                          0526-190 00
Mail-adress                               kommun@stromstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                         Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit avtäckt den 19 augusti 1922
Text under Karl XII:s monogram: ÅR 1718 TRANSPORTERADES LANDVÄGEN FRÅN STRÖMSTAD TILL HÄLLESMÖRK                      3 GALÄRER, 3 SKÄRBÅTAR, 6 SLUPAR  UR K. FLOTTANS GÖTEBORGSESKADER UNDER LEDNING AV OLOF STRÖMSTJERNA, BALTZAR VON DAHLHEIM, EMANUEL SWEDENBORG
I TRANSPORTEN OCH STRIDERNA PÅ IDEFJORDEN DELTOGO K.  LIFGARDE TILL FOT (K. SVEA LIFGARDE), K. ELFSBORGS REGEMENTE
MINNET AF FÄDERNES BRAGDER SKALL ALDRIG DÖ
Informationsskylt: Ja

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten