Registerkort Nr O10

Minnessten över gravfält från 1808-1809 års krig vid slussen i Brinkebergskulle

Län                                            Västra Götaland

Kommun (motsv)               Vänersborg

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Öster slussen vid Brinkebergskulle
GPS-angivelse:                       N50O20´30´´ E12O21´7´´

Inventerad
Namn:                                        Ingvar Rodén
Datum:                                       Nov 2016

Historia
Vid nuvarande Brinkebergskulle sluss fanns ett fältsjukhus med anledning av kriget i Finland 1808-1809.  654 soldater från Västgöta Dals regemente begravdes i anslutning till sjukhuset. Dödsorsaken var oftast fältsjukan som härjade på grund av de dåliga förhållandena.

 Ägare
Namn:                                        Vänersborgs kommun
Adress:                                      Södergatan 16A, 462 85 Vänersborg
Tfnnr:                                         0521-72 10 00
Mail-adress                              kommun@vanersborg.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) på 1910.talet i samband med utbyggnaden av Trollhätte kanal
Text: TILL MINNA AV DE 654 KRIGARE HVILKA UNDERN 1808 – 1809 ÅRS KRIG HÄR DUKADE UNDER FÖR NÖD OCH SJUKDOM EFTER ATT HAFVA FYLLT SIN PLIKT MOT FÄDERNESLANDET
STENEN RESTES AF VÄSTERGÖTLANDS FORNMINNESFÖRENING KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH ORTENS BEFOLKNING
Informationsskylt.  Nej

Ingvar Rodén
Chef SMVU inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten