Registerkort Nr O09

Minnessten över slaget 1717 vid Strömstad

Län                                            Göteborgs och Bohuslän

Kommun (motsv)               Strömstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Laholmen
GPS-angivelse:                      N58°56’17.11″ E11°10’0.52″

Inventerad
Namn:                                         Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                        2016-09-17

Historia
Anfallet mot Strömstad ägde rum den 8 luli 1717 under det Stora Nordiska kriget. Slaget stod mellan en dansk-norsk eskader ledd av Peder Tordenskjold och förband ur den svenska armén som försvarade staden. Inga svenska fartyg deltog i striden.
Efter att i maj samma år ha genomfört ett misslyckat angrepp mot Göteborg, gjorde Tordenskjold ett nytt försök att komma åt den svenska arméns förbindelselinjer genom att rikta ett anfall mot Strömstad som var huvuddepå för den svenska armén i Norge. Staden hade befästs med två batterier på Laholmen och två flankerande batterier på fastlandet. Stadens garnison bestod av 1800 man under befäl av generalmajor Johan Hiertta.
Under natten till den 8 juli varpades de danska fartygen in mot Strömstads hamn, där de vid fyratiden på morgonen ankrade och började beskjuta  hamnbefästningarna. Linjeskeppen koncentrerade sig på Laholmen och skottpråmarna på de övriga batterierna. Efter några timmars beskjutning sändes sex galärer in för att landstiga på Laholmen. Försvaret var dock inte nedkämpat och endast två galärer lyckades ta sig fram till stranden, där de utsattes för häftig beskjutning av svenska infanteri. Tordenskjold själv sårades i benet och danskarna tvingades dra sig tillbaka med en förlust av 350 man. De svenska förlusterna torde ha varit avsevärt mindre.

Sverige lyckades härmed försvara sina förbindelselinjer för arméns operationer i Norge.

 Ägare
Namn:                                        Strömstads kommun
Adress:                                      452 80 Strömstad
Tfnnr:                                        0526-190 00
Mail-adress                              kommun@stromstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit avtäckt 1917
Text: TILL MINNE AF SEGERN PÅ STRÖMSTADS REDD DEN8 JULI 1717 ÖFVER DANSKA FLOTTAN UNDER TORDENSKJOLD RESTES DENNA STEN DEN 8 JULI 1917
UNDER GENERALMAJOR I HIERTTAS BEFÄL UTKÄMPADES STRIDEN MED AFDELNINGAR UR K. WESTGÖTA-DAHLS REG K. NORRBOTTENS REG K. WESTERBOTTENS REG SAMT
K. GRENADIERBATALJONEN
DEN TAPPRES MINNE – DET BLIFVER
Informationsskylt: Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten