Registerkort Nr Ö09

Minnessten över Norrbottens regementes övningsplats på Pitholms hed

 Län                                           Norrbotten

 

Kommun (motsv)               Piteå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  1 km NNO östra brofästet på Pitholmsbron längs Gamla Pitsundsvägen
GPS-angivelse:                     N65°14’26.96″ E21°31’21.92″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2021-10-07

Historia
Pitholms hed var en militär mötesplats och lägerplats vid Pite älvs mynning för Västerbottens regementes livbataljon från 1833 till 1841 och därefter till 1882 för Norrbottens fältjägarkår.
Heden bestod till delar av flygsand, vilket orsakade stora problem, särskilt vid blåst.
Efter hand uppfördes ett antal byggnader. Först en officerspaviljong, sedan förrådsbyggnad, två baracker och ett sjukhus. Under maj och juni hade man möten på Pitholms hed. Den 12 juni 1882 avslutades det sista mötet på Pitholms hed.

 Ägare
Namn:                                       Piteå kommun, Kultur och fritidsnämnden
Adress:                                      Kyrkbrogatan 15, 941 31 PITEÅ
Tfnnr:                                        0911-696000
Mail-adress                             kommun@pitea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                      Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av ljus granit, 2.43 m h och 1 m br.
Text på den mot ONO vända sidan: MINNE F 65 ÅRS. BEV. D 4/4 1921 av G.D.B. NORRBOTTENS FÄLTJÄGARE ÖVADES I VAPNENS BRUK TILL FÄDERNESLANDETS FÖRSVAR PÅ PITHOLMS HED ÅREN 1833-1882. MINNESGODA FÄLTJÄGARE RESTE STENEN 6JULI 1924.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten