Registerkort Nr O08

Minnessten över slaget vid Dynekilen 1716

Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)o04

Kommun (motsv)               Strömstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På  Gedholmen längst in i Dynekilen
GPS-angivelse:                      59° 0’31.00″N 11°13’31.00″E

Inventerad
Namn:                                         Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                       2016-09-16

Historia
Slaget vid Dynekilen var ett sjöslag som ägde rum den 28 juni (enligt den svenska julianska kalendern), eller 8 juli 1716 (enligt den norska gregorianska kalendern) under stora nordiska kriget. Slaget stod mellan en dansk–norsk styrka ledd av Peder Tordenskjold och en svensk transportflotta som hade ankrat i fjorden Dynekilen norr om Strömstad i nordligaste Bohuslän. Slaget, ett av de mest kända i norsk krigshistoria, störde allvarligt Karl XII:s försök att erövra Norge.

 Ägare
Namn:                                            Strömstads kommun
Adress:                                           452 80 Strömstad
Tfnnr:                                             0526-190 00
Mail-adress                                  kommun@stromstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):        –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1966                                                       o04e
Text:  TORDENSKIOLD  SLAGET I DYNEKILEN 8 JULI 1716
Text på metallplatta på frånsidan: REST PÅ 250-ÅRSDAGEN 1966 GENOM NORDISKT SAMARBETE
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten