Registerkort Nr O07

Minnessten över slaget 1712 vid Gadebusch i Uddevalla

Län                                               Västra Götaland (Bohuslän)o03

Kommun (motsv)                  Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       F d I 17 kanslihus, västra gaveln
GPS-angivelse:                         58°20’59.96″N 11°57’23.91″E

Inventerad
Namn:                                           Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                          2016-09-18

Historia
Slaget vid Gadebusch utkämpades den 9 december (g.s.) 1712 mellan Sverige å ena sidan och Danmark och Sachsen å den andra. Den svenska hären, med Magnus Stenbock i täten, segrade – den sista stora segern för det svenska stormaktsväldet. Slaget blev inte en avgörande framgång för svenskarna, då en stor del av de danska och sachsiska trupperna kom undan. Dock hade Stenbock slagit isär den järnring med vilken motståndarna omringat Sverige. Stenbocks insats uppskattades av Karl XII och han utnämndes till fältmarskalk (se Registerkort DE16).
Riksänkedrottningens livregemente till häst deltog i slaget med åtta skvadroner.

Ägare
Namn:                                            I 17 kamratförening, c/o Boris Orbjörn
Adress:                                           Aschebergsgatan 37, 411 33 Göteborg
Tfnnr:                                             031-18 32 59

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):        –

Vårdare
Namn:                                            I 17 kamratförening c/o Per Moberg
Telefon:                                         0703-240 06 20

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: GADEBUSCH  9/20 DEC 1712
Text på frånsidan: S. ALSING  J DAHLGREN  H PIHLBERG
Informationsskylt: Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten