Registerkort Nr Ö05

Minnessten över kapitulationen 1809 i Säivis

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Haparanda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På vänstersida av infarten till Säivis byagård, Säivis gamla skola
GPS-angivelse:                      65°49’58.82″N 23°39’45.60″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                       2019-08-25

Historia
Svensk-finska trupperna hade retirerat till Tornio hösten 1808. Efter att ha övervintrat i Tornio marscherade de svensk-finska trupperna söderut. Den 25 mars 1809 ingick den svenska generalmajor Hans Henrik Gripenberg kapitulation till den norra ryska armén, ledd av generaladjutanten greve Schuvaloff, i Säivis efter generalmajor Gripenberg fått falsk information om att en annan rysk armé hade marscherat över isen och intagit Umeå.

Ägare
Namn:                                        Säivis byaförening
Adress:                                       953 92 Haparanda
Tfnnr:                                         073 092 00 96
Mail-adress                              @saivisbyaforening.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest (uppsatt) år
Text: TILL MINNE AV OFFREN I VÅR BYGD UNDER 1808 – 1809 ÅRS KRIGSHANDLINGAR SOM UPPHÖRDE MED KAPITULATIONEN DEN 25 MARS 1809
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten