Registerkort Nr O04

Minnessten över slaget 1677 vid Landskrona i Uddevalla

Län                                             Göteborg och Bohus (Västra Götaland)o01

Kommun (motsv)               Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Regementsparken
GPS-angivelse:                      N58°20’54” E11°57’34”

Inventerad
Namn:                                        Peter Wetterberg och Gunvor Hjort
Datum:                                       2016-09-16

Historia
Slaget vid Landskrona utkämpades den 14 jul 1677 cirka 12 kilometer öster om Landskrona mellan Tirup, Sireköpinge, Asmundtorp och Billeberga. Efter det misslyckade anfallet mot Malmö hade Kristian V med den danska armén återvänt till Landskronatrakten. Den 12 juli hade danskarna med 12 000 man tagit ställning på höjderna vid Rönneberga backar. Samma dag bröt Karl XI upp från Herrevadskloster sedan han fått förstärkningar från norra Sverige. Den svenska hären bestod av 10 000 soldater samt 4 000 uppbådade småländska bönder. Den stod den 13 juli mellan Torrlösa och Källs Nöbbelöv och marscherade tidigt följande dag i riktning mot Tirup. Den danska hären hade ändrat ställning och stod dold bakom en jordvall, som från en punkt strax väster om Billeberga sträckte sig i riktning mot Hedegården. Den upptäcktes emellertid av Rutger von Ascheberg, som rekognoscerade framför armén. Svenskarna marscherade då förbi Tirup, varigenom den danska hären riskerade att rullas upp från flanken eller anfallas i ryggen. Kristian V och hans närmaste man, fältmarskalklöjtnant von der Goltz, lät då armén ändra ställning. När härarna intagit slagordning hade de en sänka framför Tirup mellan sig. Vid middagstid gick Karl XI, som befann sig ytterst på sin högra flygel, till anfall. Inom kort vann denna flygel en avgörande seger över danska vänstra flygeln. När den flydde drogs även en del av den danska mitten med. Förföljandet pågick fram till Asmundtorp. Under tiden hade emellertid Kristian V med sin högra flygel fått klart övertag mot den yttersta delen av den vänstra svenska flanken. I denna strid stupade flygelns chef, fältmarskalk Simon Grundel-Helmfelt. Danskarna trängde ända fram till Tirup, där de småländska bönderna stod men vände tillbaka. Efter en ny sammanstötning såg Kristian V att hans vänstra flygels och mitts nederlag vara ofrånkomligt. Han drog sig då tillbaka över Billeberga och fortsatte reträtten till Landskrona. Dagen för slaget var oerhört varm. Ett monument restes 1911 på en höjd strax nordväst om Billeberga till minne av slaget. Den 14 juli 1927 firades 250-årsminnet av slaget vid Landskrona av Skånska husarregementet vid Billebergamonumentet (se även Registerkort M04).

Ägare
Namn:                                            Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
Adress:                                           Regementsparken, 451 34 Uddevalla
Tfnnr:                                             0522-380 10

Kostnader
Vård, skötsel/år:                       –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                            I 17 kamratförening c/o Per Moberg
Telefon:                                         0703 240 06 20

Övrigt
Minnessten av granit
Text: ÅT MINNET AF DE TAPPRE SOM KÄMPADE VID LANDSKRONA DEN 14 JULI 1677
Text på frånsidan: ÖFVERSTE W. M. v. POST  ÖFV.LÖJT. C. GÖES  KAPTEN G LILLIE  A. FALKENGREN  LÖJTNANT H. GRÖNWALD  FÄNRIK H. LARSSON  FÖRARE O. JÖRANSSON  J. SPAAK  M. JOHANSSON  FÖRRIDARE F. LARSSON  RUSTMÄSTARE J. KULLBERG  J. BÖRJESSON  JON I. ROOSA  DE STUPADE SOM SEGRARE
Informationsskylt:  Nej

Peter Wetterberg
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten