Registerkort Nr Ö04

Minnessten över fältsjukans offer 1809 på Alviksberget

Län                                              Norrbotten

Kommun (motsv)                 Luleå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     5 km N Antnäs vid E 4 20 km V Luleå. I Alvik sväng höger mot berget
GPS-angivelse:                       N65°34’6″ E21°47’24”

 Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      2016-11-25

Historia
Under rysk- svenska kriget 1808-09 utbröt fältsjukan eller fältsmittan, bland de soldater som var förlagda i kvarter. Bara inom Alvik och Långnäs avled 144 till namnet kända soldater ur Västmanlands, Sörmlands och Upplands regementen. Många av ortsbefolkningen blev också sjuka och dog men dessa begravdes i Gammelstad.
Omkring 1924 gjordes en provgrävning i anslutning till denna plats för att fastställa var graven var belägen. Man hittade då rester från uniformer samt knappar som kunde fastställas tillhörde uniformer.
Sedan graven hade lokaliserats beslöt man i Alvik att platsen skulle utmärkas,

 Ägare
Namn:                                        Luleå kommun
Adress:                                       971 85 Luleå
Tfnnr:                                          0920-45 30 00
Mail-adress                               lulea.kommun@lulea.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                   – Försvarsmakten betalar årligen visst underhåll.
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                       Alvik-Långnäs hembygdsförening
Adress:                                      Beng Sehlberg
Telefon:                                    0920-801 94

Övrigt
Minnesstenen kilades loss från Långberget och forslades vintertid ner till gravplatsen. En stenhuggare från Boden anlitades för att hugga inskriptionen. Ett metallstaket inhägnar område.  Det första staketet runt gravplatsen var tillverkat av trä.
Graven och minnesstenen invigdes 1825 med högtidstal av general Rappe.
Text FÄLTSJUKANS 1808 OFFER 1809
I OBLODIG STRID DE FÖLLO FÖR FÄDERNESLANDET
BYGDENS FOLK RESTE VÅRDEN 1925

Informationsskylt: Ja

Lennart Holtrin
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten