Registerkort Nr O03

Minnessten över Freden i Roskilde 1658 i Uddevalla

Län                                            Göteborg och Bohus (Västra Götaland)o17

Kommun (motsv)              Uddevalla

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Kvarnfallet vid Bäveån
GPS-angivelse:                      58°20’48.82″N 11°56’23.24″E

Inventerad
Namn:                                        Ingvar Rodén
Datum:                                      2016

Historia
Freden i Roskilde är det fredsfördrag mellan Sverige och Danmark som slöts i den danska staden Roskilde den 26 februari 1658. Under kriget hade, bland annat, Karl X Gustaf från Jylland tågat på isen över Bälten mot Köpenhamn med den svenska armén. Resultatet av freden blev att Danmark avträdde bl.a. landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän till Sverige.

Ägare
Namn:                                       Uddevalla kommun
Adress:                                      451 81 Uddevalla
Tfnnr:                                        0522-69 60 00
Mail-adress                             kommunen@uddevalla.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren (Bohusläns regementes kamratförening)
Adress:                                       c/o Per Norberg, Bartilsgatan 7, 451 31 Uddevalla
Telefon:                                     0522 254 52, 0520 881 31
Mail-adress:                             norberg.052225452@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av  granit rest år 1908 av Uddevalla stad
Text: MINNE AV FREDEN I ROSKILDE 1658 UDDEVALLA STAD RESTE STENEN 1908
Informationsskylt: Nej

Ingvar Rodén
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Ingvar Rodén