Registerkort Nr NO18

Massgrav efter träffningen vid Norderhov 1716

Land                                       Norge

Kommun (motsv)             Ringerike

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Kartbeskrivning: Graven är belägen 10 meter norr om huvudingången till Norderhovs kyrka, Norderhovsbakken 7
GPS-angivelse:                     N60°07’53.5″ E10°16’11.3″

Inventerad
Namn:                                       Björn Tomtlund
Datum:                                      2022-09-16

Historia
Slaget vid Norderhov ägde rum under Karl XII första fälttåg mot Norge. Senare kallat ”Det glömda fälttåget”. Målet var att erövra Norge, men fälltåget som inleddes den 25 februari 1716, var dåligt förberett och slutade med svensk reträtt efter 56 dagar.
Den 28 mars 1716 befann sig ca 500 karoliner i Buskerud och närmade sig Norderhov på sin väg ner mot Lier (idag en kommun väster Oslo) för att skära av de norska förbindelserna mellan Christiania och Drammen. De leddes av den oerfarne översten Axel Löwen, från ingenjörstrupperna, hans bristande erfarenhet låg sannolikt till grund för både vägval och bristande uppmärksamhet. Vid Norderhovs prästgård blev de bjudna på kost och logi av prästfrun Anna Colbjørnsdatter. Hon ställde enligt sägnen till med en riktig fest för officerarna, samtidigt som fotfolket fick en god chans att vila utomhus. Det bjöds på kött, bröd och alkohol till långt in på natten och så småningom slappnade de svenske av alltmer. Överste Löwen och hans befäl vilade på prästgården och soldaterna hade slagit tält i anslutning till prästgården.
Vid tretiden på morgonen den 29 mars genomförde en norsk dragonstyrka på 150 man ett överraskande angrepp på de sovande svenskarna. Många karoliner blev nedhuggna omgående, överste Löwen och minst 130 karoliner blev tillfångatagna. Totalt stupade eller sårades 42 svenskar och 21 norska dragoner. De stupade från båda sidor begravdes i en massgrav på kyrkogården vid Norderhovs kyrka.
Enligt sägnen ska prästfrun Anna Colbjørnsdatter bjudit svenskarna på brännvin så att de blev fulla och somnade.  Anna sände då, enligt sägnen, bud till dragonerna vid Stein gård i Hole om svenskarnas bristande beredskap vid prästgården. Hon tillskrevs en avgörande betydelse för den norska segern och fick status som hjältinna.
Idag är hennes roll lite mer ifrågasatt, men det står ändå klart att det var hos henne det bjöds på fest, och att det var där slaget stod.
Storleken på minnesmärket över henne ger en uppfattning om hur eftervärlden värderade hennes insats! Att jämföra med den spartanska gravstenen över de stupade soldaterna.

 Ägare
Namn:                                       Ringerike kirkelige fellesråd
Adress:                                      Kirkegata 12, 3510 Hönefoss
Tfnnr:                                        32 18 15 20
Mail-adress                              post@ringerike.kirken.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Liggande gravsten med idag oläslig text
Text på bronsplatta: FELLESGRAV FOR NORDMENN OG SVENSKER SOM FALT VED NORDERHOV 29 MARS 1716
Informationsskylt: Nej

Björn Tomtlund
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten