Registerkort Nr NO11

Gravminnesmärke över 1940 stupade korpralen Thore Jacobson I Mo i Rana

Land                                         Norge

Kommun (motsv)               Mo i Rana

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Mo kirkegård
GPS-angivelse:                      59°28’43.59″N 7°50’46.07″E

Inventerad
Namn:                                       Haakon Vinje
Datum:                                      2021

Historia
Svenske frivillige korpralen Thore Jacobson stupade den 17 maj 1940 i Mo i Rana. Han begravdes på platsen men flyttades efter kriget till Vestre gravplatsen i Oslo där han vilar idag. Se minnesmärke Nr NO15.
Thore Jacobson kom från Dalarna där han hette Anders Torvald Jacobson Träsfeldt.. Han hade även bott i Finland.

Ägare
Namn:                                       Norsk krigsgravtjenst, en enhet
inom Kulturvernavdelningen inom Kulturdepartementet
Adress:                                      Grubbegatan 1, Oslo
Tfnnr:                                        22 24 90 90
Mail-adress                              postmottak@kud.dep.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       Norsk krigsgravtjenst har renoverat minnesmärket under 2022.

Vårdare
Namn:                                        Rana kirkelige fellesråd
Adress:                                       Sörlandsveien 54, 8624 Mo i Rana
Telefon:                                     75 12 33 00
Mail-adress:                             post@rana.kirken.no

Övrigt
Minnesmärke av granit.
Foto: Rana kirkelige fellesråd
Text under två händer i ett handslag: KORPORALEN THORE JACOBSON FALLT PÅ STELLET
17 MAJ 1940 FOR NORGES FRIHET
SVENSKE BROR VI TAKKER DEJ
Informationsskylt: Nej

Haakon Vinje

Projektet har finansierats av Försvarsmakten