Registerkort Nr NO08

Minnesmärke över stupade 1808 i slaget vid Trangen vid Åsnes kyrka

 Land                                         Norge

Kommun (motsv)                Åsnes

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På Åsnes kyrkogård någon km väster Flisa
GPS-angivelse:                      N60°36’36.81″ E11°58’38.76″

Inventerad
Namn:                                        Björn Tomtlund
Datum:                                      2022-09-14

Historia
Slaget vid Trangen var ett fältslag mellan svenska och norska trupper under kriget mellan Danmark-Norge och Sverige 1808–1809. Det utspelades den 25 april 1808 i passet Trangen vid orten Flisa i Hedmark fylke. Svenska trupper under befäl av överste Carl Pontus Gahn omringades och kapitulerade inför  norska trupper.
Efter den svenska segern vid Lier den 18 april, drevs norrmännen tillbaka till Kongsvinger. Generalmajor Gustaf Mauritz Armfelt planerade då att erövra den strategiskt viktiga och befästa staden Kongsvinger med hjälp av överste Gahns ”flygande kår”. Planen var att Gahn skulle rycka fram med sina trupper över svensk-norska gränsen från byn Medskogen till Flisa, och därifrån marschera söderut längs floden Glomma till Kongsvinger.
På kvällen den 24 april 1808 korsade Gahn den svensk-norska gränsen och flyttade hela sin bataljon västerut längs södra sidan av Flisaälven. I gryningen stod bataljonen nära Flisa, där den stötte på första norska utposten i Trangenpasset. Norrmännen öppnade omedelbart eld mot svenskarna och rapporterade om den svenska framryckningen.
De norska trupperna, en brigad under befäl av överste Bernhard Ditlef von Staffeldt, var osäker på de svenska planerna och tvekade att ge anfallsorder till sina trupper. Han ansåg att det var mycket osannolikt att svenskarna skulle välja att tåga in i Trangenpasset med sin huvudstyrka. Han fruktade därför att den svenska framryckningen söder älven kunde vara en fälla.
Efter ungefär en timmes strid såg det ut som att de svenska trupperna kunde bryta genom de norska försvarslinjerna. Staffeldt beslöt då att skicka patruller i riktning mot svenska gränsen för att kontrollera om fler svenska soldater var på väg. Efter att spejarna rapporterat att inga fler svenska soldater var på väg, beslöt Staffeldt att anfalla svenskarna i ryggen.
Anfallet skedde med 500 soldater, såväl längs vägen som på flyglarna. De framryckande norrmännen drev snabbt den svenska eftertruppen framför sig. Gahn insåg att det fanns en stor styrka som anföll kolonnen bakifrån, vilken hotade svenskarna med omringning. Vad han inte insåg, var att det var norrmännens huvudstyrka. Han valde dock att vända runt på hela bataljonen för att möta angriparna, och beordrade trupperna som höll på att bryta igenom i Trangenpasset att dra sig tillbaka för att omgruppera med resten av bataljonen och sedan göra ett samlat motanfall.
Svenskarna lyckades inte bryta igenom den norska linjen och kunde därför inte dra sig tillbaka längs samma väg som de hade kommit. Situationen förvärrades också för svenskarna efter att de anfallits av kompanierna som försvarade Trangenpasset, vilket tvingade Gahn att bilda fronter åt två håll.
De omringade svenska trupperna kapitulerade efter att ammunitionen tagit slut. Hela styrkan, 450 soldater tillfångatogs, 25 svenska och 8 norska soldater stupade under slaget.
De tillfångatagna officerarna, inklusive överste Carl Pontus Gahn, fördes till gården Bjørneby, där det norska fältsjukhuset var beläget. Detta fylldes snabbt av 100-talet sårade svenska och norska soldater. De oskadda svenska fångarna fördes till Åsnes kyrka, varefter de senare skickades vidare till Drammen.
Slaget vid Trangen blev i norsk historia en händelse som gav upphov till heroiska berättelser. Striden vid Trangen anses dock inte varit av avgörande betydelse för kriget, men en svår motgång för Sverige. Slaget vid Trangen var den näst sista större militära striden mellan Sverige och Danmark-Norge. Ytterligare ett skedde i det andra slaget vid Lier 1814.

Ägare
Namn:                                     Åsnes kommun
Adress:                                    Rådhusgata 1, 2270 Flisa
Tfnnr:                                       62 95 66 00
Mail-adress                           post@asnes.kommune.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Behöver rengöras

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Hög obelisk av granit på kyrkogården i Åsnes
Text: FALDNE VID TRANGEN 25 APRIL 1808
NORMAEN REJSTE DENNE STEN OVER NORSKE OG SVENSKE KRIGERE
Informationsskylt: Nej

Björn Tomtlund
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten