Registerkort Nr NO02

Minnessten över stupade dragoner 1716 vid Hakadal

Land                                         Norge

Kommun (motsv)              Hakadal

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På Hakadals kyrkogård. Gå in från parkeringen bakom kyrkan och se åt vänster så står stenen vid den låga muren
GPS-angivelse:                      N60°06’21.0″ E10°52’38.8″

Inventerad
Namn:                                       Björn Tomtlund
Datum:                                     2022-09-16

Historia
Dragonerna som namnges på minnessten i Hakadal, stupade under Karl XII första fälttåg mot Norge 1716. Senare kallat ”Det glömda fälttåget”. Målet var att erövra Norge, men fälltåget som inleddes den 25 februari, var dåligt förberett och slutade med svensk reträtt efter 56 dagar. Troligen tillhörde dragonerna Västgöta kavalleriregemente.
Den 26 mars 1716 lämnade överste Axel Löwen sitt läger utanför Christiania med ca 500 karoliner och red mot norr till Hakadal där de slog läger. Planen var att göra en en nordlig omfattning och avskära de norska förbanden mellan Christiania och Drammen. Dagen efter framryckte Löwen och hans karoliner vidare norrut och stötte på beväpnade norska bönder som förberett ett försvar i den passartade terrängen vid Bjørgeseter några kilometer från Harestua. Strid utbröt och karolinerna kunde först efter många timmar slå sig igenom det norska försvaret.
De svenska förlusterna var sannolikt ett tiotal stupade och ett trettiotal sårade. Enligt muntlig tradition transporterades de stupade till Hakadals kyrkogård och begravdes där. Striden vid Bjørgeseter fördröjde den svenska framryckningen så att de norska förbanden kunde förvarnas.
Löwen och hans karoliner anlände försenade till Norderhov den 28 mars där utsattes för ett överraskande angrepp tidigt den 29 mars med katastrofalt resultat.

Ägare
Namn:                                       Hakadals kyrka
Adress:                                      Gamleveien 633, 1488 Hakadal
Tfnnr:                                        +47 67 05 90 41
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1986 av vänkommunerna Håbo och Nittedal.
Enligt muntlig tradition blev de stupade svenskarna vid Bjørgeseter transporterade med häst och släde till Hakadal kyrkogård och begravda bakom vapenhuset i sina uniformer. 1955 fann man skelettdelar och föremål, bl.a. rester av läderstövlar och uniformer. Fynden gjordes i blåleran på en meters djup under nuvarande sakristian i samband med grävarbete för en ny grundmur till utbyggnad av sakristian. En minnessten blev rest på platsen 1986 på initiativ av en Magne Klafstad som på 1980-talet var ”kirkeverge” i Hakadal.
Text: MINNE OM DE SVENSKE SOLDATER ANDERS GRAVANDER  OLUF LÖFBERG  NILS MÅNSSON M FL SOM FALT VED BJÖRGESETER 27 MARS 1716
MINNESSTEINEN REIST I 1986 AV HÅBO OG NITTEDAL VENNSKAPSKOMMUNER
Informationsskylt: Ja

Björn Tomtlund
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten