Registerkort Nr NO02

Minnessten över stupade dragoner 1716 vid Hakadal

Land                                         NorgeObjekt NO02 a

Kommun (motsv)              Hakadal

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På Hakadals kyrkogård
GPS-angivelse:                      60° 6’21.09″N 10°52’37.13″E

Inventerad
Namn:                                       Ej inventeradObjekt NO02 b
Datum:

Historia
Under det stora nordiska kriget, inträffade 1716 en mindre sammanstöt vid Bjørgeseter. Slaget stod mellan utkommenderade beväpnade bönder i organiserade milisförband och en framryckande svensk styrka på 500 till 600 dragoner. Slaget fördröjde den svenska framryckningen så att de norska förbanden i Lier kunde förvarnas i tid.
Troligen tillhörde dragonerna Västgöta kavalleriregemente ledda av överste Axel Löwen.

 Ägare
Namn:                                        Hakadals kyrka
Adress:                                       Gamleveien 633, 1488 Hakadal
Tfnnr:                                         +47 67 05 90 41
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1986 av vänkommunerna Håbo och Nittedal.
Enligt muntlig tradition blev de stupade svenskarna vid Bjørgeseter transporterade med häst och släde till Hakadal kyrkogård och begravda bakom vapenhuset i sina uniformer. 1955 fann man skelettdelar och föremål, bl.a. rester av läderstövlar och uniformer. Fynden gjordes i blåleran på en meters djup under nuvarande sakristian i samband med grävarbete för en ny grundmur till utbyggnad av sakristian. En minnessten blev rest på platsen 1986 på initiativ av en Magne Klafstad som på 1980-talet var ”kirkeverge” i Hakadal.
Text: MINNE OM DE SVENSKE SOLDATER ANDERS GRAVANDER  OLUF LÖFBERG  NILS MÅNSSON M FL SOM FALT VED BJÖRGESETER 27 MARS 1716
MINNESSTEINEN REIST I 1986 AV HÅBO OG NITTEDAL VENNSKAPSKOMMUNER
Informationsskylt: Nej

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten