Registerkort Nr NO01

Minnesmärke över Georg Sinclairs död i Kringen 1612

Land                                         Norge

Kommun (motsv)              Nord-Fron

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  20 meter från Gudbrandsdalsvegen, nära älven och på andra sidan järnvägen
GPS-angivelse:                      N61°39’51.1″ E9°43’24.6″

Inventerad
Namn:                                       Björn Tomtlund
Datum:                                      2022-09-15

Historia
George Sinclair, född omkring 1575 i Skottland, död 26 augusti 1612 i slaget vid Kringen.
var kapten och kompanichef i en grupp på 300 skotska legosoldater som den svenske kungen, Gustav II Adolf, hade värvat under Kalmarkriget. På väg till Södra Sverige genom Gudbrandsdalen i Norge råkade truppen i bakhåll och blev anfallna av ett bondeuppbåd i slaget vid Kringen söder om Otta den 26 augusti 1612.
Av okänd anledning har Sinclair ofta blivit betraktad som ledare för den skotska truppen men dess chef var överstelöjtnant Alexander Ramsay. Denne gick i land med sina soldater på Klungnes i Romsdalen och hade planerat att gå längs Gudbrandsdalen till Sverige och ansluta sig till Gustav II Adolfs trupper. När det blev känt att en skotsk legohär på cirka 300 man var på marsch uppför Romsdalen och ner genom Gudbrandsdalen mobiliserade bönderna ett uppbåd som lade sig i bakhåll för skottarna i branterna vid Kringen söder om Otta.
Bönderna utlöste ett klippskred som krossade många av skottarna. Därefter anföll bönderna och dödade huvuddelen, ett fåtal överlevande togs till fånga. Av 300 skottar överlevde 18, bland dessa anföraren Alexander Ramsay, som togs till fånga. De flesta av skottarna som tagits till fånga avrättades dagen efter.
George Sinclair blev skjuten och stupade under slaget. Enligt traditionen blev han skjuten med en silverknapp som Ringebu-bonden Berdon Segalstad hade stöpt och använt som kula i sin bössa. George Sinclair är begravd på platsen där Kvams gamla stavkyrka ödelades av en brand på 1770-talet.
George Sinclair var en av de skotska kompanicheferna. Det är oklart varför det är hans namn som använts i beskrivningen av händelsen och varför en minnessten restes över honom vid kyrkan i Kvam 20 km söder Kringen.
Slaget vid Kringen skapade en rad av myter och traditioner i Gudbrandsdalen som var viktiga i den senare nationalromantiken. Mest känd av de litterära produkterna efter slaget är ”Sinklarvisan” av Edvard Storm. Från 2002 framförs varje sommar ett historiskt spel på en Sinclair-festival i Rauma kommun i Romsdalen.

 Ägare
Namn:                                       Norska staten. Kulturvernavdelningen inom Kulturdepartementet
Adress:                                      Grubbegatan 1, Oslo
Tfnnr:                                        22 24 90 90
Mail-adress                              postmottak@kud.dep.no

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
En minnessten som senare restes efter Sinclairs död finns på dödsplatsen.
Text: HER BLEV SKOTTERNES ANFÖRER GEORG SINCLAIR BEGRAVEN ETTERÅT HAN VAR FALDEN VED KRINGEN DEN 26 AUGUST 1612
På platsen för slaget vid Kringen restes ett minnesmärke 1912 högt uppe på en klippa på E 6:ans östra sida ca 1 km söder avfarten till Otta som erinrar om böndernas tapperhet 1612, känd som Sinclairstøtta.
Informationsskylt: Nej

Björn Tomtlund
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten