Registerkort Nr N93

2001 Minnesplatta över Carl XVI Gustafs besök på Luftvärnsregementet, Halmstad

Län                                           Halland

Kommun (motsv)              Halmstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På Luftvärnsregementets kanslihus
GPS-angivelse:                    56°41’22.33″N 12°51’44.06″E

Inventerad
Namn:                                       Christian Braunstein
Datum:                                      2017-06-17

Historia
I och med indelningsverkets upphörande genom 1901 års härordning, beslutades att Västgöta-Dals regemente skulle lämna sina rotar i Västergötland och omlokaliseras till Halmstad i Halland. Med denna påfallande förändring kom regementet den 1 januari 1902 att anta namnet Hallands regemente (I 16).
Genom försvarsbeslutet 1992 omlokaliseras Göta luftvärnsregemente (Lv 6) till Halmstads garnison, för att där samlokaliseras med Hallands regemente.
Hallands regemente avvecklades 2000-07-01 och kasernområdet övertogs helt av Luftvärnsregementet (Lv 6).

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                        08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Luftvärnsregementet (Lv 6)
Adress:                                       Göteborgsvägen 302 30 Halmstad
Telefon:                                     035-266 20 00
Mail-adress:                             exp-lv6@mil.se

Övrigt
Minnesplatta av marmor uppsatt i samband med Carl XVI Gustafs besök vid Hallands regemente
Text: CARL GUSTAF (namnteckning)  2001-09-15
Informationsskylt:  Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten