Registerkort Nr N83

Minnesankare af Chapman utanför FMTS skolhus

Län                                            Halland

Kommun (motsv)               Halmstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Utanför FMTS kanslihus
GPS-angivelse:                      56°41’15.87″N 12°50’11.29″E

Inventerad
Namn:                                        Christian Braunstein
Datum:                                      2017-06-18

Historia
Inför försvarsbeslutet 2004 ansåg regeringen att Försvarsmaktens utbildningssystem var både orationellt och kostnadsdrivande, då utbildning i teknisk tjänst genomfördes vid Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) i Halmstad, Arméns tekniska skola (ATS) i Östersund och vid Örlogsskolorna (ÖS) i Karlskrona och Haninge/Berga. Dessutom utbildade Försvarsmakten totalförsvarspliktiga i teknisk tjänst vid utbildningsplattformarna, liksom vid Upplands regemente (S 1) och Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20). I dess ställe ansåg regeringen att all teknisk utbildning skulle samlas till en ny skola, Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), lokaliserad till Halmstads garnison. Gällande Motorskolan, kom den att lokaliseras till Skövde garnison, för att där inordnas inom Göta trängregemente (T 2).I Halmstad avvecklades och upplöstes Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) den 31 december 2004. I dess ställe bildades den 1 januari 2005 Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS). Försvarsmaktens tekniska skola bildades genom att skolan övertog den tekniska utbildningen som tidigare hade förts vid Arméns tekniska skola (ATS), Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och Örlogsskolorna (ÖS). Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) skulle enligt försvarsbeslutet vara helt inrättad senast den 31 december 2009.

 Ägare
Namn:                                        Försvarsmakten
Adress:                                      Högkvarteret, Lidingövägen 24
Tfnnr:                                         08-788 75 00 (vx)
Mail-adress                              exp-hkv@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)
Adress:                                       Flottiljvägen 1, Halmstsd
Telefon:                                     035-266 20 00
Mail-adress:                             fmts@mil.se

Övrigt
Minnesmärke i form av ett stockankare
Informationsskylt: Ja

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten